会計士

Nội dung nghiệp vụ của văn phòng kế toán viên công chứng Kurosawa, văn phòng cố vấn thuế Koei Kurosawa

Nghiệp vụ Thuế

1. Thừa kế, quà tặng

Kế thừa kinh doanh, đối sách khi thừa kế, dự đoán quỹ dành cho khoản thuế phải nộp, đánh giá giá cổ phiếu, thuế tài sản, chia thừa kế, chuẩn bị di chúc, quà tặng cổ phiếu

2. Thuế cá nhân, doanh nghiệp

Cố vấn thuế (bao gồm các bệnh viện và phòng khám), chuẩn bị khai thuế, tư vấn thuế, cùng với đăng ký và khảo sát, giảng viên, chuẩn bị tài liệu giảng dạy

Nghiệp vụ Tư vấn

1. Tư vấn kinh doanh, đối sách tài chính 

Tái cấu trúc công ty, môi giới M&A, mua bán công ty, tính giá cổ phiếu, kế nhiệm quản lý, tái cấu trúc doanh nghiệp, khảo sát ngắn hạn, thẩm định tài chính, chuẩn bị chào bán công khai cổ phiếu, hủy niêm yết, kế toán đơn giản, hợp lý hóa quản lý

2. Tư vấn tài chính, kế toán, kiểm toán

Kiểm soát nội bộ J-SOX, kiểm toán nội bộ, phòng chống bê bối, kế hoạch kinh doanh, chuẩn bị ngân sách, đẩy nhanh khâu quyết toán/liên kết, đối ứng ngân hàng/VC, điều chỉnh vốn, cải thiện thu chi vốn, lưu động hóa, so sánh chức năng kế toán/tổng vụ từng công ty, đối ứng IFRS

Kiểm toán

1. Bổ nhiệm kiểm toán viên, nhân viên ngoài công ty 

Để đảm bảo tính yêu cầu độc lập bên ngoài công ty. Chúng tôi cũng có thể đàm phán với công ty kiểm toán

2. Chứng nhận kiểm toán, kiểm toán tự nguyện

Không giới hạn chỉ trong khâu kiểm toán theo quy định pháp luật (Luật Doanh nghiệp, Luật Tài chính thương mại) và kiểm toán nội bộ, chúng tôi cũng đảm nhận kiểm toán tự nguyện. Trong trường hợp kiểm toán tự nguyện, chúng tôi cũng tư vấn về các vấn đề thuế kế toán nói chung.

3. Chuẩn bị bước đầu cho khâu kiểm toán

Thiết lập hệ thống để tiếp nhận ý kiến kiểm toán

Đối tượng mục tiêu⇒
Công ty Bất động sản/tài chính/kinh doanh, công đoàn/quỹ, lợi ích công cộng/y tế/tôn giáo, trường học, vv
Tài liệu trình nộp⇒
Báo cáo kinh doanh, báo cáo tài chính, hồ sơ khai thuế, sơ đồ tổ chức, danh sách công ty trong tập đoàn, v.v.
Thù lao⇒
Dựa trên độ khó và thời gian dự kiến của nghiệp vụ, chúng tôi sẽ xem xét tài sản, doanh số, chi phí của quý công ty, v.v.
Phân biệt⇒
【Tư vấn】Kinh nghiệm tư vấn theo tổ chức tư duy Nhật Bản
【Kế thừa kinh doanh】 Hội đồng kế toán công chứng Tokyo Ủy ban thuế số 1 thành viên năm 2009
【Khôi phục công ty】 Hiệp hội hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp vừa và nhỏ  Ứng viên Kế toán viên công chứng hỗ trợ cố vấn
【Kế toán/Kiểm toán ở nước ngoài】 Thành viên nghiên cứu khảo sát kế toán/kiểm toán nước ngoài Đoàn đại biểu Trung Quốc năm 2009

»Back to top