税理士

Nội dung nghiệp vụ cố vấn thuế

Sau đây là ví dụ về dịch vụ cố vấn thuế. Vui lòng liên hệ với chúng tôi cho các trường hợp khác.

Khai báo thuế

1. Khấu trừ đặc biệt cho các khoản vay nhà ở
Đối tượng mục tiêu
Khách hàng mua nhà ở, căn hộ bằng cách đi vay
Tài liệu cần thiết
 1. Giấy chứng nhận số dư cuối năm cho các khoản vay nhà ở (do các tổ chức tài chính cấp)
 2. Giấy chứng nhận đăng ký đất đai và nhà ở (bản sao sổ đăng ký)
 3. Bản sao hợp đồng mua bán
 4. Thẻ cư trú (sau khi chuyển đến nhà)
 5. Phiếu khấu trừ thuế (đối với người có thu nhập từ tiền lương)
Thù lao
Tùy thuộc vào trường hợp, xin thảo luận với chúng tôi để biết thêm chi tiết.
2. Khai báo thu nhập do đầu tư nhà đất
Đối tượng mục tiêu
Khách hàng giao dịch bán đất hoặc mua lại nhà ở
Tài liệu cần thiết
 1. Giấy chứng nhận các hạng mục đăng ký (bản sao sổ đăng ký)
 2. Hợp đồng khi mua (có thể là bản sao)
 3. Giấy hủy thẻ cư trú (trường hợp thay đổi địa chỉ)
 4. Hợp đồng khi bán (có thể là bản sao)
 5. Thẻ cư trú
 6. Phiếu khấu trừ thuế (đối với người có thu nhập từ tiền lương)
Thù lao
Tùy thuộc vào trường hợp, xin thảo luận với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Dịch vụ kế toán – thuế dành cho doanh nghiệp và cá nhân

1. Dịch vụ kế toán thuế cho doanh nghiệp mới thành lập
Đối tượng mục tiêu
Doanh nghiệp mới thành lập (bao gồm cả bệnh viện, phòng khám, v.v)
Tài liệu cần thiết
 1. Điều lệ
 2. Sổ đăng ký
 3. Tài liệu mô tả nội dung nghiệp vụ
Thù lao
Tùy thuộc vào trường hợp, xin thảo luận với chúng tôi để biết thêm chi tiết. Chúng tôi thiết lập giá với mức ưu đãi hỗ trợ cho các doanh nghiệp.
2. Những dịch vụ kế toán – thuế khác dành cho doanh nghiệp, cá nhân
Đối tượng mục tiêu
Doanh nghiệp cũ hoặc doanh nghiệp tư nhân
Tài liệu cần thiết
 1. Điều lệ
 2. Sổ đăng ký
 3. Hồ sơ khai báo thuế những năm trước
 4. Sổ cái
 5. Giấy tờ cho biết nội dung nghiệp vụ
Thù lao
Tùy thuộc vào nội dung nghiệp vụ, xin thảo luận với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Thừa kế, quà tặng

1. Quà tặng
Đối tượng mục tiêu
Những người muốn tặng quà cho con cái hoặc vợ / chồng của họ khi còn sống hoặc những người cần khai báo thuế quà tặng
Tài liệu cần thiết
 1. Giấy tờ, tài liệu chứng minh nội dung quà tặng
 2. Thẻ cư trú, sổ đăng ký hộ khẩu của người được tặng
 3. Thẻ cư trú của người tặng
 4. Chứng nhận đăng ký hạng mục (bản sao sổ đăng ký)
Thù lao
Tùy thuộc vào trường hợp, xin thảo luận với chúng tôi để biết thêm chi tiết.
2. Khai báo thuế thừa kế
Đối tượng mục tiêu
Trường hợp di sản vượt quá 30 triệu yên + (6 triệu yên × số người thừa kế) so khấu trừ cơ bản
Tài liệu cần thiết
Tùy thuộc vào trường hợp, xin thảo luận với chúng tôi để biết thêm chi tiết.
Thù lao
Tùy thuộc vào trường hợp, xin thảo luận với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

»Back to top