不動産

Nội dung nghiệp vụ đăng ký bất động sản

Đăng ký bất động sản là chế độ thể hiện tình trạng vật lý của đất đai, tòa nhà và mối quan hệ quyền lợi đối với mảnh đất, tòa nhà đó. Nhân viên pháp lý đại diện chuẩn bị những tài liệu liên quan việc đăng ký quan hệ quyền lợi trong số đó và thay mặt nộp đơn.

Nghiệp vụ liên quan đến đăng ký quyền bất động sản

1. Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu

Đăng ký khi xây dựng một tòa nhà mới hoặc mua một căn hộ mới

Chi phí ước tính:
Số tiền thẩm định tòa nhà × 4/1000(※) + Số tiền thẩm định đất × 15/1000 + Thù lao khoảng 50000 yên
(※Nếu đáp ứng yêu cầu dành cho nhà ở, Số tiền thẩm định tòa nhà × 1.5 / 1000)
(Thù lao sẽ thay đổi tùy theo nội dung)
2. Đăng ký chuyển nhượng quyền sở hữu

Đăng ký khi mua bán bất động sản, thừa kế hoặc nhận quà tặng bất động sản

Chi phí ước tính:
Trường hợp mua bán:
Số tiền thẩm định tòa nhà × 20/1000 (*) + Số tiền thẩm định đất × 15/1000 + Thù lao 50.000 yên
Trường hợp thừa kế:
Số tiền thẩm định tòa nhà × 4/1000 + Số tiền đánh giá đất × 4/1000 + Thù lao khoảng 70.000 yên
(※Nếu đáp ứng yêu cầu dành cho nhà ở, Số tiền thẩm định tòa nhà × 3/1000)
(Thù lao sẽ thay đổi tùy theo nội dung)
(Nếu quý khách có nhu cầu ủy thác chúng tôi để có được sổ hộ khẩu gia đình, quý khách sẽ chi thêm khoản tiền thù lao riêng và chi phi thực tế phát sinh)
3. Đăng ký thế chấp

Đăng ký khi vay tiền, thế chấp tài sản như mua nhà trả góp

Chi phí ước tính:
Số tiền vay × 4/1000 (※) + Thù lao khoảng 50.000 yên
(※Nếu đáp ứng yêu cầu dành cho nhà ở, số tiền vay × 1/1000)
(Thù lao sẽ thay đổi tùy theo nội dung)
4. Đăng ký xóa thế chấp

Đăng ký xóa quyền bảo mật sau khi đã hoàn tất hoàn trả khoản vay

Chi phí ước tính:
(Số Tòa nhà + đất) × 1.000 yên + Thù lao khoảng 20.000 yên
(Thù lao sẽ thay đổi tùy theo nội dung)
5. Đăng ký thay đổi tên người đăng ký

Đăng ký khi thay đổi địa chỉ hoặc tên người đăng ký

Chi phí ước tính:
(Số Tòa nhà + đất) × 1.000 yên + Thù lao khoảng 16.000 yên
(Thù lao sẽ thay đổi tùy theo nội dung)

Việc đăng ký cũng cần thiết trong các tình huống khác những trường hợp kể trên.
(Nếu quý khách có nhu cầu chúng tôi là người làm chứng trong việc mua bán, quý khách sẽ chi thêm khoản tiền công, phí đi lại cho ngày hôm đó)

Chuyên viên điều tra nhà đất là ai?

Khi nhận yêu cầu, chuyên viên điều tra nhà đất sẽ tiến hành chuỗi nghiệp vụ điều tra, đo đạc, đăng ký nhà đất như tiến hành thủ những thủ tục cần thiết khi đăng ký liên quan tới hiển thị bất động sản về vị trí, loại , diện tích đất và tòa nhà, nộp đơn đến cục điều tra, đo lường, thuế vụ (nơi đăng ký), hay tiến hành thủ tục yêu cầu thẩm định, v.v

Đăng ký hiển thị là gì?

Điều này là để làm rõ tình trạng vật lý của mảnh đất tòa nhà trong sổ đăng ký, và chủ sở hữu bất có nghĩa vụ phải đăng ký trong vòng một tháng nếu có bất kỳ thay đổi nào về tình trạng hiện tại của bất động sản.
Vì vậy, người ta gọi việc thể hiện đăng kí là ghi chép rõ ràng mảnh đất tòa nhà đó ở đâu, có hình dạng như thế nào và được sử dụng với mục đích gì.

»Back to top

Ví dụ về nghiệp vụ đăng ký bất động sản

Giới thiệu các trường hợp chính

Chúng tôi sẽ giới thiệu các trường hợp thực tế.
Các nghiệp vụ trên suy cho cùng là cái chung, ngoài ra có nhiều hoạt động khác nhau. Xin liên hệ chúng tôi để biết giá chi tiết.

Ví dụ Loại đăng ký Ước lượng đơn giá
Khi xây căn hộ mới Đăng ký tên tòa nhà khu vực
Đăng ký phần diện tích chung
Đăng ký hiển thị quyền sử dụng đất v.v
(Chuẩn bị giấy chứng nhận các điều khoản)
Phụ thuộc vào số lượng căn hộ và diện tích sàn của phần dùng riêng trong toàn bộ căn hộ.
(Tham khảo)
Từ khoảng 60.000 yên mỗi hộ trên tổng số 50 hộ,
Từ khoảng 50.000 yên mỗi hộ trên tổng số 120 hộ
Khi xây nhà mới Đăng ký tên tòa nhà Ước tính: từ 80.000 yên
(Chi phí phụ thuộc vào vị trí xây dựng, tổng diện tích sàn và hình dạng của tòa nhà)
Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu
Đăng ký thế chấp
(Tham khảo phần “Nghiệp vụ liên quan đến đăng ký quyền bất động sản” phía trên)
Khi phá dỡ nhà Đăng ký phá dỡ tòa nhà Ước tính: từ 40.000 yên
(Tùy thuộc vào khu vực giải thỏa và số lượng tòa nhà)
Thay đổi loại đất của sổ đăng ký từ đất rừng sang đất thổ cư Đăng ký thay đổi loại đất Ước tính: từ 40.000 yên
(Tùy thuộc vào vị trí và số lượng đất)
Kết hợp hai khu đất thành một, hợp thành một sổ đăng ký Đăng ký hợp nhất đất Ước tính: từ 50.000 yên
(Tùy thuộc vào vị trí và số lượng đất)
Phân chia một khu đất thành hai Đăng ký phân chia đất Các nghiệp vụ như khảo sát đất đai, làm chứng ranh giới đất với chủ đất của vùng đất liền kề, đánh dấu ranh giới tại các điểm phân chia, công tác khảo sát trong chính quyền địa phương quản lý đường bộ, v.v ... là cần thiết, vì vậy hãy liên hệ với chúng tôi để biết rõ hơn về chi phí.
Ước tính từ 300.000 yên

Giới thiệu những trường hợp chi tiết

Trường hợp xây dựng mới

Chúng tôi xin hướng dẫn quy trình thủ tục chung như sau:

  Quy trình thủ tục
 1. Khi xây dựng một tòa nhà mới, các thủ tục đăng ký sẽ được thực hiện theo thứ tự sau: đăng ký tên tòa nhà → (các thủ tục sẽ được tiến hành bởi chuyên viên pháp lý sau khi hoàn tất đăng ký tên tòa nhà) đăng ký bảo lưu quyền sở hữu + đăng ký thế chấp.
 2. Nếu quý khách đang dự định vay từ một tổ chức tài chính khi tòa nhà hoàn thành, cần phải chuẩn bị thủ tục đăng ký quyền sở hữu tòa nhà trước đó khoảng một tháng.
 3. Sau khi nhận được giấy tờ của tòa nhà, chúng tôi sẽ chuẩn bị một bản vẽ tòa nhà dùng cho đăng ký.
 4. Quý khách sẽ nhận được thư ủy quyền / thỏa thuận vốn từ chủ sở hữu.
 5. Đăng ký tên tòa nhà sẽ được hoàn thành trong khoảng 10 ngày sau khi nộp tài liệu cho Phòng pháp chế.
  Giấy tờ cần chuẩn bị
 1. Bản sao thẻ cư trú
 2. Chứng chỉ con dấu, chứng nhận xác nhận xây dựng, bản sao giấy đăng ký xác nhận xây dựng, chứng nhận kiểm tra, hợp đồng thầu xây dựng, biên lai giá xây dựng, chứng nhận đã bàn giao công trình, vv là những giấy tờ cần thiết, ngoài những loại kể trên thì còn tùy thuộc vào tòa nhà xây dựng.

»Back to top