測量

Lợi ích khi tiếp nhận quy trình từ khâu khảo sát đến đăng ký

Tại sao bắt đầu từ khâu khảo sát lại tốt?

Khi bắt đầu xin đăng ký đất đai, có nhiều lợi thế để tiến hành khảo sát trong giai đoạn đầu của khâu đăng ký.
Với hệ thống nhất quán cùng phương châm “chính xác”, “nhanh chóng” và “cẩn trọng”, chúng tôi có thể tiến hành xác định ranh giới, các thủ tục đăng ký và chuỗi các nghiệp vụ liên quan thông qua việc tích hợp công nghệ khảo sát mới nhất của các chuyên viên đo đạc và khảo sát nhà đất, đảm bảo duy trì chất lượng về sau.

Như thế nào là khảo sát và khâu khảo sát bao gồm những việc gì

Khảo sát là khâu đo lường tình trạng thực tế, trạng thái và vị trí của đất, được cấu thành bởi các yếu tố “góc độ chính xác”, “cự ly chính xác” và “chiều cao chính xác”.

Khảo sát như là giai đoạn trước khi tiến hành đăng ký đất và được thực hiện để xác định ranh giới làm tiền đề cho việc đăng ký. Với sự có mặt của cả 2 bên khách hàng và chủ đất liền kề, chúng tôi sẽ xác nhận ranh giới dù cho nó có đúng như vị trí đăng ký hay không hoặc có được sự chấp thuận của chủ đất liền kề hay không. Ngoài ra, nếu phần đất đó tiếp giáp đường bộ hoặc đường thủy, có thể xin phép quốc gia, thành phố, thủ đô, quận , phường, , v.v. để người quản lý đường bộ / quản lý đường thủy cùng tham gia khảo sát, xác định ranh giới công cộng.

Đôi nét về nhân viên tư vấn pháp lý

Nhân viên tư vấn pháp lý là ai?

Nhân viên tư vấn pháp lý nhận ủy thác từ khách hàng, chuẩn bị các tài liệu, tiến hành thủ tục nộp lên Sở tư pháp và Tòa án.
Có hai loại đăng ký là “Đăng ký bất động sản” và “Đăng ký thương mại”. Đây là hệ thống bảo vệ an toàn các giao dịch bằng cách công khai với công chúng thông qua việc đăng ký các thông tin quan trọng lên Sở tư pháp.
Trong cuộc sống hàng ngày, khi mọi người phải đối mặt với tình huống đòi hỏi kiến thức pháp lý, thì họ đóng vai trò “luật gia của thành phố”, là người làm cho các tình huống pháp luật khó hiểu thành dễ hiểu và đưa ra các giải pháp tốt nhất.

Nghiệp vụ của nhân viên tư vấn pháp lý

Nhân viên tư vấn pháp lý thực hiện các nghiệp vụ như sau:

  1. Đại diện tiến hành thủ tục đăng ký bất động sản.
  2. Đại diện tiến hành thủ tục đăng ký công ty/doanh nghiệp.
  3. Đại diện tiến hành thủ tục cho hoạt động ký gửi, chuyển hộ tài sản.
  4. Chuẩn bị các tài liệu để nộp cho Tòa án / Viện kiểm sát.
  5. Đại diện tiến hành thủ tục tố tụng tại tòa án thụ lý những vụ đơn giản.
  6. Dịch vụ hỗ trợ người gặp khó khăn trong nhận thức hoặc điều khiển hành vi.
  7. Kinh doanh liên quan đến hợp nhất nợ.
  8. Tư vấn pháp lý về vấn đề nêu trên.