Dành Cho Người Sống Ở Nước Ngoài
Tập đoàn văn phòng Kurosawa bắt đầu từ hỗ trợ giao dịch bất động sản Nhật Bản cho người không cư trú, đến tiến hành dịch vụ dành cho người cư trú ở nước ngoài.
Hơn thế nữa, Tập đoàn còn có đối ứng bằng tiếng Trung và tiếng Anh.
Hãy liên hệ chúng tôi khi có nhu cầu.
こんなときはご相談ください
Những trường hợp như sau:
Khi muốn giao dịch bất động sản của Nhật Bản nhưng đang sinh sống ở nước ngoài
Khi có thắc mắc về bất động sản của Nhật Bản, tiền thuế nhưng đang sinh sống ở nước ngoài
事例
1. Đăng ký bất động sản cho các giao dịch bất động sản Nhật Bản dành cho người không cư trú (Nhân viên pháp lý)
2. Nghiệp vụ quản lý đóng thuế (Cố vấn thuế)
3. Thay mặt khách hàng làm tờ khai thuế (Cố vấn thuế)

Ưu điểm của Tập đoàn văn phòng Kurosawa
  • Tư vấn miễn phí 30 phút đầu tiên, chúng tôi mong chờ sự liên hệ từ bạn.
  • Đối ứng dựa trên tinh thần trách nhiệm theo phương châm “Chính xác”, “Nhanh gọn”, “Cẩn thận”.
  • Được thành lập từ năm 1972 đã tạo nên một bề dày kinh nghiệm.
  • Cung cấp các dịch vụ toàn diện từ đo đạc, đăng ký cho đến thuế vụ.
  • Bao gồm 18 nhân viên pháp lý, 2 nhân viên khảo sát nhà đất, 2 nhân viên đo đạc, 2 nhân viên thuế vụ, 1 kế toán viên.
  • 1 công chứng viên, 1 cố vấn về quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ
  • Có nhân viên thường trực đối ứng bằng tiếng Trung và đối ứng qua mail bằng tiếng Anh.