Câu hỏi thường gặp liên quan tới thủ tục gia hạn thời gian nộp thuế thu nhập cá nhân theo chỉ định riêng và thời gian khai nộp thuế doanh nghiệp, thuế tiêu dùng và thuế doanh nghiệp địa phương.

Do ảnh hưởng của virus corona chủng mới, cơ quan thuế quốc gia đã công bố “các câu hỏi thường gặp liên quan tới việc báo cáo thuế, nộp thuế cũng như những đối sách để phòng tránh virus corona lây lan”. Đồng thời hướng dẫn đối với việc xử lí phần nghĩa vụ thuế của các công ty.
Căn cứ vào tình hình virus corona đang lây lan trong thời điểm hiện tại, cục thuế xem xét thấy nhiều công ty gặp khó khăn trong việc hoàn thành báo báo thuế trong thời hạn được đưa ra.
Do đó, bộ câu hỏi thường gặp này mang ý nghĩa tham khảo đối với các công ty gặp khó khăn việc hoàn thành báo cáo thuế đúng thời hạn trong việc thực hiện thủ tục gian hạn nộp báo cáo thuế riêng lẻ.

Mục lục

Q1. Trong những trường hợp nào công ty có thể xin gia hạn riêng lẻ?
Q2. Trường hợp được gia hạn thì thời gian nộp báo cáo thuế và nộp thuế là bao giờ?
Q3. Ngoài báo cáo thuế thì các thủ tục khác như kê khai và nộp báo cáo khác có được gia hạn không?
Q4.Trường hợp được gia hạn riêng lẻ thì những thủ tục cần thiết là gì?

Q1.Trong những trường hợp nào công ty có thể xin gia hạn riêng lẻ?

○ Trường hợp vì lí do bất khả kháng công ty không thể hoàn thành việc báo cáo và nộp thuế đúng thời hạn do ảnh hưởng của virus corona thì sau khi nhận đơn xin gia hạn, cơ quan thuế sẽ xem xét việc gia hạn

○ Liên quan tới lí do bất khả kháng, ví dụ như: không chỉ trong trường hợp các nhân viên của công ty bị nhiễn bệnh, mà cả những trường hợp như sau đây làm ảnh hưởng tới hoạt động thông thường của công ty hay làm giảm quy mô hoạt động của công ty. Kể cả những trường hợp dịch bệnh có ảnh hưởng tới các công ty liên quan hay đối tác từ đó gây khó khăn cho công ty trong việc nộp báo cáo đúng thời hạn.
① Có nhân viên hạn chế ra ngoài do thể trạng không tốt.
② Có nhân viên sống trong khu vực được yêu cầu làm việc tại nhà những ngày trong tuần.
③ Có nhân viên làm việc tại nhà theo sự khuyến khích của công ty để nhằm phòng chống dịch bệnh lây lan.
④ Có nhân viên hạn chế ra ngoài để phòng chống dịch bệnh lây lan.

○ Thêm nữa dẫu ngoài những lí do trên đây các trường hợp chịu ảnh hưởng của dịch bệnh gặp khó khăn trong việc nộp báo cáo và nộp thuế có thể đươc xem xét gia hạn riêng lẻ.

Q2.Trường hợp được gia hạn thì thời gian nộp báo cáo thuế và nộp thuế là bao giờ?

○ Đối với những công ty gặp khó khăn trong việc báo cáo và nộp thuế đúng hạn do ảnh hưởng của virus corona thì thời gian được gia hạn sẽ là trong vòng hai tháng kể từ ngày hết hạn nộp báo cáo và nộp thuế mà doanh nghiệp không thể nộp báo cáo và nộp thuế vì lý do bất khả kháng.

○ Do đó, hãy tiến hành thủ tục khai thuế tại thời điểm doanh nghiệp có thể hoàn thành báo cáo và nộp thuế.

Q3.Ngoài báo cáo thuế thì các thủ tục khác như kê khai và nộp báo cáo khác có được gia hạn

○ Ngoài báo cáo thuế thì các thủ tục khác liên quan tới kê khai và báo cáo thuế doanh nghiệp, thuế tiêu dùng, thuế khấu trừ tại nguồn có thể được gia hạn riêng lẻ khi công ty gặp khó khăn trong việc nộp do ảnh hưởng của virus corona.

Q4.Trường hợp được gia hạn riêng lẻ thì những thủ tục cần thiết là gì ?

○ Không cần phải nộp đơn xin gia hạn kèm theo nhưng, lề giấy của mẫu tờ khai thuế* hãy thêm vào dòng ghi chú “đơn xin gia hạn nộp báo cáo và nộp thuế do ảnh hưởng của virus corona”
Vì vậy, các trường hợp nộp báo cáo sau thời hạn nộp báo cáo thuế ban đầu xin vui lòng làm theo theo hướng dẫn như sau đây để gia hạn thời gian nộp báo cáo và nộp thuế do ảnh hưởng của virus corona.
* Liên quan tới việc khấu trừ thuế khi thực hiện nộp thuế phải thêm vào “đơn xin gia hạn nộp thuế do ảnh hưởng của virus corona” vào phần trống trong cột

○ Trong trường hợp này kì hạn nộp báo cáo và nộp thuế về mặt nguyên tắc sẽ được chỉ định ngày.


〇Cách ghi khi gửi tờ khai thuế

Hãy viết “đơn xin gia hạn báo cáo và nộp thuế do virus corona” vào phía trên bên phải của tờ khai thuế

【Ví dụ tờ khai thuế doanh nghiệp】

新型コロナウィルスに関連 ベトナム語

【Ví dụ tờ khai thuế tiêu dùng và thuế địa phương】

新型コロナウィルスに関連 ベトナム語

【Ví dụ tờ khai khấu trừ thuế(báo cáo thuế nhu nhâp)】
Hãy viết “đơn xin gia hạn nộp báo và nộp thuế do virus corona” vào phần trống mục của báo cáo thuế thu nhập.

新型コロナウィルスに関連 ベトナム語

〇 Phương pháp nhập liệu trong trường hợp nộp bằng etax, sử dụng các phần mềm kế toán.

【Ví dụ phương pháp nhập dữ liệu vào phần mềm báo cáo thuế etax các báo cáo thuế doanh nghiệp,thuế doanh nghiệp địa phương, thuế tiêu dùng, thuế địa phương】
Hãy viết “đơn xin gia hạn nộp báo cáo và nộp thuế do virus corona” vào phần trống mục thư đính kèm nộp thuế điện tử, đơn xin, thông báo

新型コロナウィルスに関連 ベトナム語

【Ví dụ nhập liệu etax phần tờ khai khấu trừ thuế】
Hãy viết “đơn xin gia hạn nộp báo cáo và nộp thuế do virus corona” vào phần trống mục của báo cáo khấu trừ thuế

新型コロナウィルスに関連 ベトナム語

【Tham khảo】「Phương pháp viết đơn xin gia hạn nộp báo cáo và nộp thuế do thiên tai」

新型コロナウィルスに関連 ベトナム語

Liên Hệ

Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây

Đại diện

TEL: 03-3388-9638

FAX: 03-3385-9638

Mẫu Liên Hệ

Để liên hệ với công ty chúng tôi, vui lòng nhập như sau.

* Trường bắt buộc