1. Danh sách chế độ trợ cấp, tài trợ, khoản vay, hỗ trợ lãi suất đối phó corona của chính phủ, Tokyo

Ba danh mục sau đây liệt kê các chế độ trợ cấp, tài trợ, khoản vay và các trợ cấp lãi suất đối phó virus corona hiện có thể sử dụng tại các thành phố thuộc 23 quận của Tokyo.
(1) Tiền trợ cấp/Hệ thống trợ cấp
(2) Hệ thống hỗ trợ cho vay / lãi suất ưu đãi
(3) Những chính sách khác (gia hạn thuế, nới lỏng các hạn chế, hỗ trợ tiêu dùng, v.v.)

(1) Hệ thống trợ cấp/tài trợ

Các khoản tiền trợ cấp Tổng quan
Khoản trợ cấp mới để hỗ trợ thu nhập cho cha mẹ phải nghỉ làm do việc các trường học như trường tiểu học bị đóng cửa Tương đương số tiền lương được trả cho những người lao động đủ điều kiện được nghỉ phép có lương × 10/10
* Trợ cấp lên đến 8.330 yên mỗi người mỗi ngày
Hỗ trợ thu nhập cho những phụ huynh phải nghỉ việc để đối phó với việc các trường như trường tiểu học bị đóng cửa (đối với những người làm việc độc lập, làm tự do) Số tiền cố định 4.100 yên mỗi ngày
* Gia hạn nghỉ phép đến ngày 30/06
Các biện pháp đặc biệt để trợ cấp điều chỉnh công việc Từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 30 tháng 6, các yêu cầu được nới lỏng và tỷ lệ trợ cấp được tăng lên.
Hỗ trợ cải cách phương pháp làm việc gói đặc biệt (gói làm việc từ xa Telework)
* Tên gọi đã thay đổi kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2020, ban đầu mang tên là "Trợ cấp cải thiện công việc ngoài giờ"
Nếu có một nhân viên làm việc từ xa, tỷ lệ trợ cấp là: 1/2 ( giới hạn : 1 triệu yên)
Hỗ trợ cải cách phương pháp làm việc gói đặc biệt (gói nâng cao nhận thức môi trường làm việc)
* Tên gọi đã thay đổi kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2019, ban đầu mang tên là "Trợ cấp cải thiện công việc ngoài giờ"
Đối với các doanh nghiệp có tiến hành cải thiện môi trường làm việc, khuyến khích nhân viên lấy các ngày phép đặc biệt, thì tỷ lệ trợ cấp là: Tối đa 4/5 (hạn mức: 500 nghìn yên)
Ngành kinh doanh phụ trợ sử dụng thiết bị sản xuất khẩu trang Đối tượng là các doanh nghiệp đã sử dụng các thiết bị sản xuất khẩu trang, thì tỷ lệ trợ cấp là: tối đa 3/4 (hạn mức: 30 triệu yên / dây chuyền sản xuất)
"Trợ cấp Monozukuri" và "Trợ cấp duy trì" trong hệ thống bổ sung
[bổ sung ngày 10 tháng 3]
Trang web chính thức
(bổ sung ngày 13 tháng 4)
Bổ sung khung đặc biệt trong kỳ hạn thứ hai
Thiết lập một "khung đặc biệt" mới nâng tỷ lệ trợ cấp lên 2/3 và tỷ lệ trợ cấp 2/3 là khoản ưu tiên hỗ trợ
Trợ cấp việc ứng dụng công nghệ thông tin như là một giải pháp kinh tế đã cân nhắc với sự ảnh hưởng của virus corona công khai lần 1 năm 2020 (biện pháp tạm thời) Trang web chính thức
Trợ cấp cho những người sử dụng dịch vụ của các công ty chuyên về trông giữ trẻ Giảm phí sử dụng: 2.200 yên/ lần
Thủ tục phí (do công ty chịu) từ 70 yên
[bổ sung ngày 5/3] Là một biện pháp đặc biệt chỉ áp dụng trong tháng 3, mỗi hộ gia đình có thể sử dụng tối đa là 120 tờ trong tháng
Hỗ trợ cho các chính sách khẩn cấp (Telework) nhằm duy trì hoạt động liên tục của các công ty tại Tokyo Tỷ lệ hỗ trợ là 10/10, tối đa lên tới 2,5 triệu yên cho các công ty vừa và nhỏ trong phạm vi Tokyo áp dụng Telework
Cơ quan xúc tiến doanh nghiệp vừa và nhỏ Tokyo: Dự án hỗ trợ ứng dụng công nghệ tiên tiến trong phòng chống thiên tai Hỗ trợ 10 triệu yên cho việc cải tiến sản phẩm, thương mại hóa để đối phó với những thảm họa bao gôm cả bệnh truyền nhiễm virus corona.
Tokyo: Dự án cải thiện môi trường việc làm đối phó với căn bệnh truyền nhiễm virus corona chủng mới. Cung cấp 100 nghìn yên cho các công ty cải thiện môi trường làm việc, chẳng hạn như lập ra một hệ thống làm việc trong trường hợp khẩn cấp
Cơ quan xúc tiến doanh nghiệp vừa và nhỏ Tokyo: Dự án hỗ trợ khai thác mạng lưới bán hàng khẩn cấp Khoản hỗ trợ hạn mức 1.5 triệu yên đối với phí tham gia các hội chợ triển lãm B to B được tổ chức từ sau tháng 7. Tỷ lệ hỗ trợ dưới 4/5
Thực hiện "Quỹ hợp tác phòng chống lây nhiễm" tại Tokyo
[bổ sung ngày 20 tháng 4]
Để ngăn chặn sự lây lan của virus corona chủng mới, trợ cấp một khoản kinh phí để cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể hợp tác trên mọi mặt trong việc tạm ngừng sử dụng cơ sở vật chất để đáp ứng yêu cầu, kêu gọi hợp tác của thành phố
Số tiền hỗ trợ: 500 nghìn yên (1 triệu yên cho các doanh nghiệp có hai cửa hàng trở lên)
Tiền hỗ trợ duy trì hoạt động [bổ sung ngày 20 tháng 4] Số tiền hỗ trợ: 2 triệu yên cho doanh nghiệp, 1 triệu yên cho kinh doanh hộ gia đình
Đối tượng kinh doanh hộ gia đình được mở rộng bao gồm doanh nghiệp vừa, doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp cỡ nhỏ, kinh doanh tự do.
Hỗ trợ duy trì hoạt động cho doanh nghiệp nhỏ (loại hỗ trợ đặc biệt đối phó với virus corona) [bổ sung ngày 20 tháng 4] Đối tượng: Doanh nghiệp nhỏ, v.v.
Hạn mức hỗ trợ: 1 triệu yên
Tỷ lệ trợ cấp: 2/3
Kinh doanh xúc tiến đầu tư trong nước cho các biện pháp với chuỗi cung ứng (bổ sung ngày 20 tháng 4) Hỗ trợ áp dụng các thiết bị cho cơ sỏ sản xuất trong nước
Tỷ lệ trợ cấp: 2/3 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 1/2 doanh nghiệp lớn, v.v.
Các chi phí hỗ trợ: Chi phí lắp đặt tòa nhà / thiết bị (bao gồm F / S)
Hỗ trợ phát triển thương hiệu Nhật Bản (bổ sung ngày 20 tháng 4) ①Loại hình kinh doanh được hỗ trợ.
Hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các doanh nghiệp nhỏ phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới và phát triển các kênh bán hàng tại các thị trường mới.
[Hạn mức trợ cấp] 5 triệu yên
[Tỷ lệ trợ cấp] dưới 2/3
②Hình thức hỗ trợ
Trợ cấp chi phí cho việc thực hiên các hoạt động nghiên cứu thị trường và quảng bá sản phẩm cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các doanh nghiệp nhỏ đang phát triển các sản phẩm mới và xây dựng thương hiệu sản phẩm sử dụng các sản phẩm địa phương.
[Hạn mức trợ cấp] 20 triệu yên
[Tỷ lệ trợ cấp] dưới 2/3

(2) Hệ thống hỗ trợ cho vay / lãi suất ưu đãi

Các khoản hỗ trợ Tổng quan
Tokyo: Thiết lập hệ thống cho vay khẩn cấp (khoản vay khẩn cấp đối phó với bệnh truyền nhiễm virus corona mới) Hạn mức cho vay: 280 triệu yên
Thời gian cho vay: trong vòng 10 năm đối với vốn lưu động (thời gian trả lãi trong vòng 2 năm)
Trong vòng 15 năm đối với đầu tư thiết bị máy mọc (thời gian trả lãi trong vòng 3 năm)
Lãi suất cho vay: 1,7 đến 2,4%
Phí bảo lãnh tín dụng: thành phố hỗ trợ toàn phần
Thực hiện nới lỏng các yêu cầu cho vay đảm bảo an toàn của các công ty tài chính Không liên quan tới việc doanh giảm trên 5% hay không, những đơn vị kinh doanh được xác định sẽ chịu ảnh hưởng về sau cũng là đối tượng được hỗ trợ.
Biện pháp đối phó của các doanh nghiệp vừa và nhỏ liên quan tới bệnh truyền nhiễm virus corona (chỉ định đảm bảo ổn định kinh doanh số 4) Đối với tất cả các quận, huyện, Hiệp hội bảo lãnh tín dụng đảm bảo 100% số tiền vay theo khung đặc biệt.
Biện pháp đối phó của các doanh nghiệp vừa và nhỏ liên quan tới bệnh truyền nhiễm virus corona (chỉ định đảm bảo ổn định kinh doanh số 5) Đối với ngành trọng điểm, Hiệp hội bảo lãnh tín dụng đảm bảo 80% số tiền cho vay theo khung đặc biệt
[bổ sung 6 tháng 3]
Bổ sung thêm 40 ngành như nhà trọ / khách sạn, bếp ăn tập thể, nhà hàng và câu lạc bộ thể hình …
Các công ty tài chính thực hiện cho vay các khoản vay đặc biệt đối với việc cải thiện vệ sinh thường ngày (kinh doanh nhà trọ, kinh doanh nhà hàng và kinh doanh quán cà phê) Giới hạn cho vay: [Kinh doanh khách sạn] Khung đặc biệt là 30 triệu yên
[Kinh doanh nhà hàng và kinh doanh quán cà phê] Khung đặc biệt là 10 triệu yên
Thời gian hoàn trả: Trong vòng 7 năm
Lãi suất: 0,46 đến 1,45%
Ngay cả sau tháng tư thì việc đăng kí cũng không bị giới hạn thời gian.
[ bổ sung 13 tháng 4]
○Làm rõ các điều kiện giảm doanh thu trong trường hợp công ty không phát sinh doanh thu trong kỳ trước, chẳng hạn như các công ty mới bắt đầu kinh doanh hoặc các công ty đang tăng cửa hàng, sáp nhập hoặc thay đổi ngành công nghiệp
○Đối với công ty sở hữu cá nhân thì phản ứng linh hoạt với các giải thích định tính của công ty về tác động của dịch bệnh.
Các công ty tài chính thực hiện cho vay các khoản vay đặc biệt đối phó với bệnh truyền nhiễm virus corona Các ngành kinh doanh thiết yếu (sở hữu cá nhân / doanh nghiệp nhỏ)
Giới hạn cho vay: 60 triệu yên (khung đặc biệt)
Lãi suất (năm) : chế độ miễn lãi suất trong 3 năm đầu
Thời gian hoàn trả: tiền đầu tư thiết bị trong vòng 20 năm (bao gồm cả thời gian gia hạn trong vòng 5 năm)
Vốn lưu động trong vòng 15 năm (bao gồm cả thời gian gia hạn trong vòng 5 năm)
Tài sản đảm bảo : Doanh nghiệp vừa và nhỏ không cần tài sản bảo đảm
Giới hạn cho vay: 300 triệu yên
Lãi suất (năm): chế độ miễn lãi suất trong 3 năm đầu
Thời gian hoàn trả: đối với đầu tư thiết bị trong vòng 20 năm (bao gồm cả thời gian gia hạn trong vòng 5 năm)
Đối với vốn lưu động trong vòng 15 năm (bao gồm cả thời gian gia hạn trong vòng 5 năm)
Tài sản đảm bảo: không cần tài sản đảm bảo.
Quỹ tài chính Maru (quỹ đầu tư cải thiện quản lý cho doanh nghiệp nhỏ) thực hiện cắt giảm lãi suất Đối tượng: đơn vị có doanh thu tháng gần nhất giảm mức lớn hơn 5% so với tháng trước
Giới hạn cho vay: Số tiền cho vay thông thường + thêm 10 triệu yên
Lãi suất: Lãi suất đặc biệt F-0,9% trong 3 năm đầu
[Năm thứ 4 trở đi] Lãi suất đặc biệt F
* Đối với một số đối tượng đủ điều kiện, ba năm đầu tiên sẽ hầu như chịu lãi suất
Thời gian hoàn trả (trong đó thời gian gia hạn) đối với đầu tư thiết bị trong vòng 10 năm (thời gian gia hạn 4 năm)
Đối với vốn lưu động lên đến 7 năm (thời gian gia hạn tối đa 3 năm)
Công ty tài chính thực hiện cho vay khoản vay đặc biệt đối hoạt động vệ sinh trong điều kiện dịch bệnh truyền nhiễm corona Mục tiêu: Những người kinh doanh liên quan đến vệ sinh cuộc sống
Giới hạn cho vay: 60 triệu yên (khung đặc biệt)
Lãi suất: chế độ miễn lãi suất trong 3 năm đầu
Thời gian hoàn trả: đối với đầu tư thiết bị trong vòng 20 năm (bao gồm cả thời gian gia hạn trong vòng 5 năm)
Đối với vốn lưu động trong vòng 15 năm (bao gồm cả thời gian gia hạn trong vòng 5 năm)
Đối với đầu tư thiết bị trong vòng 20 năm (bao gồm cả thời gian gia hạn trong vòng 5 năm)
Tài sản đảm bảo: Không cần tài sản đảm bảo
Các công ty tài chính áp dụng các phương pháp đặc biệt đảm bảo ổn định kinh doanh đối với ngành nông, lâm, ngư nghiệp
[bổ sung ngày 11 tháng 3 năm 2020]
Sử dụng vốn: vốn lưu động dài hạn cần thiết để duy trì sự ổn định trong kinh doanh nông, lâm, ngư nghiệp
Hạn mức cho vay chung: 12 triệu yên
Cách tính đặc biệt: trong phạm kinh phí hoạt động hàng năm 12/12 tháng được ghi chép trên sổ sách.
Thời gian hoàn trả: trong vòng 10 năm (trong đó thời gian gia hạn là trong vòng 3 năm)
Các công ty tài chính thực hiện biện pháp giảm nhẹ gánh nặng lãi suất cho ngành nông, lâm, ngư nghiệp và các biện pháp hỗ trợ thực sự không cần tài sản đảm bảo
[bổ sung ngày 21/4]
Thực hiện cho vay miễn lãi suất và không cần tài sản đảm bảo cho các đối tượng này trong thời gian từ 5-10 năm
Tái cấp vốn khẩn cấp để đối phó với dịch bệnh truyền nhiễm tại Tokyo Vốn sử dụng: vốn lưu động
Giới hạn cho vay: 280 triệu yên ( 480 triệu yên đối với liên doanh)
Thời gian cho vay: Vốn lưu động trong vòng 10 năm (bao gồm cả thời gian gia hạn trong vòng 2 năm)
Lãi suất cho vay: [Lãi suất cố định]
Thời gian cho vay 3 năm hoặc ít hơn thì lãi suất là dưới 1,7%
Trên 3 năm và dưới 5 năm lãi suất là từ 1,8% trở xuống
Trên 5 năm và dưới 7 năm lãi suất từ 2% trở xuống
Trên 7 năm và dưới 10 năm từ 2,2% trở xuống
Phí bảo lãnh tín dụng: thành phố trợ cấp tất cả phí bảo lãnh tín dụng
Người bảo lãnh: trừ những người đại diện theo pháp luật thì người bảo lãnh liên đới là không cần thiết
Tài sản đảm bảo: khi tổng số dư bảo lãnh là dưới 80 triệu yên thì không cần tài sản đảm bảo.
Hệ thống bảo lãnh liên quan đến khủng hoảng (ứng phó với việc thắt chặt tín dụng do khủng hoảng kinh tế quy mô lớn, thảm họa, v.v.)
[Cập nhật vào ngày 13 tháng 3 năm 2020]
Đối tượng: đơn vị kinh doanh có doanh thu tháng gần nhất giảm trên 15% so với cùng kỳ năm trước hoặc được dự đoán là doanh thu trong 3 tháng bao gồm 2 tháng ngay tiếp sau đó sẽ bị giảm trên 15% so với cùng kì năm trước
Tỷ lệ đảm bảo: Trong vòng 0,8%
Giới hạn đảm bảo:
* Ngoài khung bảo lãnh chung, số tiền bảo lãnh tối đa theo khung đặc biệt sau đây
Bảo lãnh thông thường trong vòng 200 triệu yên
Bảo lãnh không tài sản đảm bảo trong vòng 80 triệu yên
Bảo lãnh không bảo đảm và không có tài sản đảm bảo trong vòng 20 triệu yên
Cho vay đối phó khủng hoảng Tokyo Đối tượng cho vay: đơn vị kinh doanh có doanh thu tháng gần nhất giảm trên 15% so với cùng kỳ năm trước hoặc được dự đoán là doanh thu trong 3 tháng bao gồm 2 tháng ngay tiếp sau đó sẽ bị giảm trên 15% so với cùng kì năm trước
Vốn sử dụng: Vốn lưu động / đầu tư thiết bị
Giới hạn cho vay: 280 triệu yên (80 triệu yên không tài sản đảm bảo) * khung đặc biệt tách khỏi khung bảo lãnh chung
Thời gian cho vay: trong vòng 10 năm (thời gian gia hạn trong vòng 2 năm)
Lãi suất cho vay: Trong vòng 1,5-2,0% tùy theo thời gian vay
Phí bảo lãnh tín dụng: thành phố hỗ trợ toàn bộ
Giảm lãi suất cho các khoản vay để cải thiện vệ sinh thường ngày (biện pháp đối phó với virus corona chủng mới) Đối tượng: Những người có doanh thu tháng gần nhất đã giảm từ 5% trở lên so với cùng kỳ năm trước hoặc năm trước nữa.
Giới hạn cho vay: Số tiền cho vay thông thường + thêm 10 triệu yên theo khung đặc biệt.
Lãi suất: [3 năm đầu] Lãi suất đặc biệt F-0,9% (đối với trong phạm vi 10 triệu yên theo khung đặc biệt)
Cơ chế miễn lãi suất trong 3 năm đầu
[Năm thứ 4 trở đi] theo tỷ lệ lãi suất đặc biệt F
Thời gian hoàn trả (bao gồm cả thời gian gia hạn):
Đối với đầu tư thiết bị trong vòng 10 năm (bao gồm thời gian gia hạn tối đa 4 năm)
Vốn lưu động lên đến 7 năm (bao gồm thời gian gia hạn tối đa 3 năm)
Cho vay đối phó với khủng hoảng shoukouchuukin Lãi suất cố định bất kể uy tín hay tài sản đảm bảo, giảm lãi suất 0,9% trong 3 năm sau khi cho vay
Thời gian trì gia hạn tối đa là 5 năm
Miễn lãi suất khi sử dụng cơ chế hỗ trợ lãi suất đặc biệt [bổ sung ngày 13 tháng 4]
○Làm rõ các điều kiện giảm doanh thu trong trường hợp công ty không phát sinh doanh thu trong kỳ trước, chẳng hạn như các công ty mới bắt đầu kinh doanh hoặc các công ty đang tăng cửa hàng, sáp nhập hoặc thay đổi ngành công nghiệp
○Đối với công ty sở hữu cá nhân thì phản ứng linh hoạt với các giải thích định tính của công ty về tác động của dịch bệnh.
Mở rộng các khoản vay đặc biệt cho các quỹ nhỏ khẩn cấp trong hệ thống phúc lợi
[bổ sung ngày 29 tháng 3 năm 2020]
Cho vay không có lãi 200.000 yên cho các chủ sở hữu duy nhất bị ảnh hưởng
Cho vay đối với cơ sở y tế và phúc lợi Cung cấp khoản vay ưu đãi không lãi suất, không tài sản đảm bảo cho các cơ sở phúc lợi và y tế
Khoản vay mới của thành phố Tokyo Thiết lập mới các khoản trợ cấp/ hệ thống kết nối trợ cấp để tạo điều kiện cho việc phân phối các khoản trợ cấp
Hệ thống cung cấp lãi suất đặc biệt (không lãi suất) [bổ sung 4/20] Đối tượng được miễn lãi suất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, v.v., những người đã vay tiền thông qua "Khoản vay đặc biệt liên quan tới bệnh truyền nhiễm virus corona chủng mới", "Khoản vay tài chính maru để đối phó với virus corona mới", v.v., hoặc "Cho vay đối phó khủng hoảng" loại shoukouchuukin
Tái cấp vốn các khoản nợ hiện tại cho các công ty đại chúng[bổ sung ngày 20 tháng 4] Có thể thực hiện tái cấp vốn cho các khoản vay đặc biệt hiện tại và các khoản nợ liên quan đến các khoản vay phản ứng khủng hoảng, và sẽ được công bố sau khi có quyết định chính thức về các đối tượng được miễn lãi suất.
Thông tin xin trao đổi với phòng tư vấn tài chính cho các công ty vừa và nhỏ theo số: 0570 783183
* Liên hệ các ngày trong tuần, thứ bảy,chủ nhật và ngày lễ từ 9:00 đến 17:00

(3) Những chính sách khác (gia hạn thuế, nới lỏng các hạn chế, hỗ trợ tiêu dùng, v.v.)

Các khoản hỗ trợ Tổng quan
Nới lỏng các thủ tục xuất nhập khẩu do sự bùng phát của virus corona mới Nếu thời hạn hiệu lực của giấy phép xuất khẩu, chứng nhận phê duyệt xuất khẩu, chứng nhận phê duyệt nhập khẩu và chứng chỉ hạn ngạch thuế quan có thể hết hạn, có thể xin gia hạn thời hạn hiệu lực.
Hỗ trợ các nhà kinh doanh thực phẩm gặp khó khăn khi các trường học bị đóng cửa ○Biện pháp mà các đoàn thể địa phương thực hiện hỗ trợ đào tạo nhân viên hay mua các thiết bị…để cải thiện, tối ưu việc quản lý vệ sinh đối vơi các đơn vị cung cấp các bữa ăn trưa cho trường học.
○Biện pháp đối phó với việc giảm nhu cầu do việc dừng cung cấp sữa cho các bữa ăn trưa tại trường học.
○Hỗ trợ phù hợp nhằm đảm bảo các kênh bán hàng thay thế về các sản sẩm như rau củ, hoa quả…cung cấp cho bữa trưa tại các trường học như dự kiến hoặc hỗ trợ chi phí vận chuyển cho các ngân hàng thực phẩm trong trường hợp kênh bán hàng không đươc đảm bảo.
Gia hạn thời hạn thanh toán phí bảo hiểm cho bảo hiểm nông nghiệp (bảo hiểm thu nhập, quỹ tương hỗ nông nghiệp) ○Bảo hiểm thu nhập
Tính toán thời hạn thanh toán bảo hiểm từ khi bắt đầu thời hạn bảo hiểm, gia hạn thời gian thanh toán tới 11 tháng kể từ ngày bị quá hạn
○Quỹ tương hỗ nông nghiệp
Gia hạn thời gian chi trả phí bảo hiểm liên quan tới quỹ tương hỗ cây trồng, quỹ tương hỗ cánh đồng, quỹ tương hỗ cây ăn quả là tới khoảng thời gian một tháng trước kỳ thu hoạch và tối đa tới ngày 30 tháng 9 năm 2020
○Quỹ tương hỗ chăn nuôi
Hạn chót thanh toán phí tương hỗ được kéo dài đến ngày 30 tháng 9 năm 2019
○Hỗ trợ linh hoạt cho các thủ tục đăng ký gia nhập
Chấp nhận đơn gia nhập qua điện thoại và gửi tài liệu vào ngày sau đó
Chế độ gia hạn nộp bảo hiểm hưu trí phúc lợi (giá chuyển đổi))
[Cập nhật vào ngày 13 tháng 3 năm 2020]
Trường hợp giá chuyển đổi được chấp nhận, thì sẽ chia tất cả các phí bảo hiểm hưu trí phúc lợi trong một thời hạn nhất định (thời gian gia hạn) và nộp.
Mốt số chi phí phạt cho chậm thanh toán trong thời gian gia hạn sẽ được miễn.
Chế độ gia hạn nộp thuế quốc gia (Bổ sung ngày 13 tháng 4)
Gia hạn thanh toán thuế cho tất cả các doanh nghiệp có doanh thu giảm kể từ tháng Hai, không cần bảo đảm và không có thuế chậm nộp
Trường hợp nộp đơn tới cơ quan thuế có thẩm quyền, nếu thỏa mãn các yêu cầu về mặt phát luật, theo nguyên tắc chung, bạn có thể được ban gia hạn trong thời gian một năm theo hình thức gia hạn chuyển đổi
Trường hợp chủ doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc nộp các khoản thuế khi giải thể quỹ hưu trí phúc lợi đặc biệt ○Gia hạn thời hạn thanh toán
Gia hạn thời hạn thanh toán tối đa 1 năm kể từ ngày hết hạn thanh toán trên phiếu yêu cầu thanh toán
○Thay đổi trong kế hoạch thanh toán (không thay đổi thời hạn thanh toán)
Thay đổi số tiền thanh toán hàng năm mà không thay đổi thời hạn thanh toán
○Thay đổi kế hoạch thanh toán (thay đổi thời gian thanh toán)
Kéo dài thời gian thanh toán và thay đổi số tiền thanh toán hàng năm
Khi tạm thời không thể nộp thuế địa phương Dựa trên đơn đăng kí, gia hạn chuyển đổi sẽ được chấp nhận
[Để được tư vấn và giải đáp thắc mắc, xin vui lòng liên hệ với quận hoặc thành phố nơi bạn sinh sống]
Gia hạn nộp thuế báo cáo thuế và thời hạn nộp thuế [bổ sung ngày 13 tháng 4]
Vì sự lan rộng của bệnh lây nhiễm dẫn tới việc ra ngoài bị hạn chế, làm cho công việc kê khai thuế đúng hạn gặp khó khăn, trong trường hợp đó thì bất kể thời hạn, dù là sau ngày 17 tháng 4 (thứ 6) vẫn nhận báo cáo kê khai thuế.
Hoàn thuế cho các khoản bị tổn thất [bổ sung ngày 13 tháng 4]
Trường hợp công ty ghi nhận lãi năm trước nhưng lại bị lỗ trong năm nay, thì đối tượng được áp dụng cơ chế hoàn một phần thuế doanh nghiệp đã nộp trong năm trước cũng được áp dụng cho các doanh nghiệp cỡ vừa có vốn chủ sở hữu dưới 1 tỷ yên.
Hỗ trợ các hoạt đông xuyên biên giới EC của JETRO (Tổ chức thương mại đối ngoại Nhật Bản)
[bổ sung ngày 20 tháng 4]
JETRO thiết lập các địa chỉ mua sắm hàng Nhật Bản trên những website EC tại nước ngoài để thúc đẩy doanh số bán các sản phẩm của Nhật Bản

2. Danh sách các chương trình trợ cấp, cho vay, cơ chế hỗ trợ lãi suất đối phó với virus corona của 23 quận tại Tokyo

Danh sách các chương trình trợ cấp, cho vay, cơ chế hỗ trợ lãi suất đối phó với virus corona của 23 quận tại Tokyo được sắp xếp theo thứ tự tên quận.
Quận Adachi Quận Arakawa Quận Itabashi Quận Edogawa Quận Ota
Quận Katsushika Quận Kita Quận Koto Quận Shinagawa Quận Shibuya
Quận Shinjuku Quận Suginami Quận Sumida Quận Setagaya Quận Taito
Quận Chiyoda Quận Chuo Quận Toshima Quận Nakano Quận Nerima
Quận Bunkyo Quận Minato Quận Meguro

Quận Shinjuku

Các khoản hỗ trợ
Hỗ trợ lãi suất cho vay với quỹ tài chính Maru (quỹ cải thiện kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ)
Trang web chính thức
"Quỹ tài chính khẩn cấp cho ngành công, thương nghiệp" (khoản vay dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ ở quận Shinjuku)
[Ứng phó với bệnh truyền nhiễm virus corona chủng mới] trợ cấp về lãi vay và phí bảo lãnh tính dụng cho các khoản vay đặc biệt tại quận Shinjuku
[Cập nhật vào ngày 18 tháng 3 năm 2020]
Từ ngày 28 tháng 4, chúng tôi băt đầu mở quầy “tiếp nhận một cửa” có thể trực tiếp đăng ký với các tổ chức tín dụng mà không cần thông qua giới thiệu của quận
Click here
Văn phòng dịch vụ tại nhà được quận chỉ định đã buộc phải đóng cửa tạm thời do sự lây lan của nhiễm virus corona mới
[Cập nhật vào ngày 18 tháng 3 năm 2020]
Click here
Cấp giấy chứng nhận giảm doanh thu liên quan tới trợ cấp duy trì hoạt động cho doanh nghiệp quy mô nhỏ [bổ sung ngày 20 tháng 4]
Click here

Quận Nakano

Các khoản hỗ trợ
Hỗ trợ lãi suất cho vay với quỹ tài chính Maru (quỹ cải thiện kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ)
Trang web chính thức
Danh sách các quầy tư vấn và các biện pháp hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ bị ảnh hưởng bởi bệnh truyền nhiễm virus corona mới
Click here
Cung cấp khoản vay "Hỗ trợ khẩn cấp các khỏan vay ưu đãi đối phó tác động của virus corona mới"
Click here