Các tin tức liên quan đến virus corona chủng mới

22/7/2020
Trợ cấp duy trì doanh nghiệp (Trường hợp đặc biệt do ảnh hưởng của bệnh truyền nhiễm virus corona chủng mới).(Download here)
5/2020
①Thông báo liên quan đến trợ cấp để duy trì doanh nghiệp.

②Mở rộng trường hợp đặc biệt trợ cấp điều chỉnh việc làm do ảnh hưởng của virus corona chủng mới.
20/04/2020
[Khẩn cấp] Danh sách các khoản vay, trợ cấp đối phó với corona dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.
16/04/2020
Gia hạn thời hạn nộp báo cáo thuế liên quan đến virus corona chủng mới.
01/04/2020
「Câu hỏi thường gặp liên quan tới gia hạn thời gian nộp thuế theo chỉ định riêng」do Cục thuế quốc gia Nhật Bản công bố.
[Quận Nakano]
[Quận Shinjuku]