Về việc cấp Giấy chứng nhận giảm doanh thu liên quan trợ cấp duy trì doanh nghiệp quy mô nhỏ

Để đối phó với những thay đổi trong hệ thống mà các doanh nghiệp nhỏ phải đối mặt (thay đổi cách làm việc, mở rộng đóng bảo hiểm cho nhân viên, v.v.), xây dựng kế hoạch kinh doanh, và đây là một khoản trợ cấp cho một phần chi phí để cố gắng phát triển thị trường dựa trên các kế hoạch đó.
Lập kế hoạch kinh doanh, và dựa trên kế hoạch này.
Quận sẽ cấp giấy chứng nhận cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi virus corona chủng mới nếu doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện.

Bấm vào đây để biết chi tiết về Trợ cấp duy trì kinh doanh cho doanh nghiệp quy mô nhỏ (Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Quốc gia)

Điều kiện

[1] Doanh nghiệp có doanh thu trong 1 tháng bất kỳ từ tháng 2 năm 2020 đến ngày kỳ hạn lần 2 (ngày 5 tháng 6 năm 2020) giảm 10% trở lên so với cùng kỳ năm trước.

[2] Doanh nghiệp thành lập chưa đầy 1 năm, có doanh thu trong 1 tháng bất kỳ từ tháng 2 năm 2020 đến ngày kỳ hạn lần 2 (ngày 5 tháng 6 năm 2020) giảm từ 10% trở lên so với doanh thu bình quân 3 tháng trước khi chịu ảnh hưởng của virus corona chủng mới (Ví dụ: Từ tháng 11 năm 2019 đến tháng 1 năm 2020)

Hồ sơ cần nộp

[1] Mẫu đơn đăng ký [373KB] 2 bản
[2]Các tài liệu có hiển thị doanh thu trong thời gian nộp đơn (bảng cân đối thử, bản sao của sổ cái, cột doanh thu v.v.)

Phương pháp đăng ký và quầy đăng ký

Vui lòng chuẩn bị các tài liệu và mang đến quầy của Ban Xúc tiến Công nghiệp (không cần đặt lịch trước)

Ban Xúc tiến Công nghiệp Văn hóa và Du lịch Quận Shinjuku Mã bưu điện 160-0023 Tầng 4, 2 BIZ Shinjuku (Hội trường công nghiệp), 6-8- Nishi Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 03-3344-0702

Thời gian tiếp nhận: 9:00 ~ 12:00, 13:00 ~ 16:00 (trừ thứ 7, chủ nhật và ngày lễ)