Quầy hỗ trợ tài chính (Trung tâm xúc tiến công nghiệp) [Hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp quy mô nhỏ trong quận] vẫn mở sau ngày 8 tháng 4.

[Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp quy mô nhỏ trong quận] Chúng tôi sẽ giảm gánh nặng lãi suất bằng cách hỗ trợ lãi suất.

Chúng tôi sẽ giảm gánh nặng lãi suất bằng cách hỗ trợ lãi suất để hỗ trợ dòng tiền vốn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp quy mô nhỏ trong quận bị ảnh hưởng hoạt động kinh doanh do virus corona mới.
Cơ quan hỗ trợ tài chính này là quỹ cải thiện kinh doanh doanh nghiệp có quy mô nhỏ (Quỹ tài trợ vốn Maru) và Quỹ cho vay hỗ trợ kinh tế công nghiệp của quận (Tổ chức hỗ trợ vay vốn). Cho dù thế nào đi nữa thì lãi suất người vay phải chịu là 0% và chương trình sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 2020.

Quỹ cải thiện kinh doanh doanh nghiệp quy mô nhỏ (quỹ Maru) (“Quỹ Maru đối ứng với vius corona chủng mới” (biện pháp đặc biệt))

“Quỹ Maru” là quỹ thực hiện bởi Kho bạc chính phủ Nhật Bản không cần tài sản thế chấp hoặc người bảo lãnh. Cần có hướng dẫn chỉ đạo quản lý của nhân viên Phòng Thương mại và Công nghiệp

Quỹ cải thiện kinh doanh doanh nghiệp quy mô nhỏ (quỹ Maru)
Hạn mức cho vay Ngoài hạn mức 10 triệu yên (vốn lưu động và vốn trang thiết bị)
Lãi suất 0,31% (1,21% (lãi suất đặc biệt F) - 0,9%) trong 3 năm kể từ ngày cho vay
(Sau 3 năm, bằng lãi suất đặc biệt F (lãi suất hiện tại ngày 2 tháng 3 năm 2020 là 1,21%)
Tỷ lệ hỗ trợ lãi suất của quận (Toàn bộ số tiền lãi suất) 0.31% (Trong 3 năm)
(tỷ lệ chịu lãi của công ty vay là 0%, liên kết giảm lãi suất trong nước)
Đối tượng Trường hợp doanh thu của tháng gần nhất giảm trên 5% so với cùng kì năm trước (hoặc năm trước nữa)
Nơi tiếp nhận Phòng Thương mại và Công nghiệp Tokyo Chi nhánh Nakano (Trung tâm xúc tiến công nghiệp quận Nakano)
Tiếp nhận từ ngày 17 tháng 3
※Để biết chi tiết, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với "Phòng Thương mại và Công nghiệp Tokyo Chi nhánh Nakano ".
Số điện thoại 03-3383-3351
Địa chỉ: 2-13-14 Nakano, Nakano-ku

Khoản vay hỗ trợ kinh tế công nghiệp quận Nakano ("Các hỗ trợ ưu đãi đối ứng khẩn cấp với virus corona chủng mới" (Mở rộng các ưu đãi cho các khoản vay chung))

Khoản vay hỗ trợ kinh tế công nghiệp của quận Nakano
Quỹ kinh doanh
Hạn mức cho vay 30 triệu yên (trong hạn mức cho vay vốn)
Tỷ lệ hỗ trợ lãi suất của quận (Toàn bộ số tiền lãi suất) 1.9% (tỷ lệ chịu lãi của công ty vay vốn là 0% (không có ưu đãi là 1,3%))
(Quỹ kinh doanh không có trợ cấp phí bảo lãnh tín dụng)
Quỹ đặc biệt cho doanh nghiệp quy mô nhỏ (Nakano Koguchi )
Hạn mức cho vay 20 triệu yên (trong hạn mức cho vay vốn)
Tỷ lệ chịu lãi của quận (Toàn bộ số tiền lãi suất) 1.9% (tỷ lệ chịu lãi suất của công ty vay vốn là 0% (không có ưu đãi là 0,8%))
(Quỹ "Nakano Koguchi" có thể sử dụng đồng thời trợ cấp phí bảo lãnh tín dụng của Tokyo)
Quỹ kinh doanh, Quỹ đặc biệt cho doanh nghiệp quy mô nhỏ (Nakano Koguchi)
Sử dụng Chỉ dành cho “vốn lưu động”
Số lần trả dần là 84 lần (7 năm), số tháng trì hoãn trả là 6 tháng, doanh số tháng gần nhất (tháng trước hoặc tháng trước nữa) giảm trên 5% so với cùng kì năm trước (quận sẽ hỗ trợ tối đa 7 năm )
Đăng ký khoản vay Quy trình đăng ký (“Hướng dẫn hỗ trợ ưu đãi đối phó khẩn cấp với virus corona chủng mới")
1. Đăng ký khoản vay tại các tổ chức tài chính (Hãy tham khảo tài liệu liên quan "Danh sách các tổ chức tài chính năm 2020").
2. Vui lòng đến Trung tâm Xúc tiến Công nghiệp Quận Nakano sau khi nhận được "Mẫu đơn đăng ký".
3. Vui lòng lấy "Giấy chấp nhận" từ Trung tâm xúc tiến công nghiệp Quận Nakano và mang phiếu đăng ký khoản vay đến tổ chức tài chính.
Trung tâm xúc tiến công nghiệp Quận Nakano (Quầy tiếp nhận hỗ trợ vay)
Từ ngày 1 tháng 4 năm 2020 (thứ 4) đến ngày 29 tháng 5 năm 2020 (thứ 6) ( trừ thứ 7, chủ nhật và ngày lễ)
Số điện thoại 03-3380-6947
Địa chỉ: 2-13-14 Nakano, Nakano-ku

Hỏi đáp liên quan đến chương trình

Phòng Du lịch và Công nghiệp, Bộ phận Xúc tiến Công nghiệp Quận Nakano
Số điện thoại 03-3228-5518