【Đối phó với bệnh truyền nhiễm virus corona chủng mới】Hỗ trợ toàn bộ chi phí bảo lãnh tín dụng và tiền lãi dựa trên khoản vay đặc biệt của quận!!

Do sự lây lan của bệnh truyền nhiễm virus corona chủng mới, chúng tôi cung cấp vốn khẩn cấp trong ngành thương mại và công nghiệp (trường hợp đặc biệt) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong quận có hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng và trợ cấp toàn bộ chi phí bảo lãnh tín dụng và tiền lãi.
* Xin vui lòng bấm vào đây để biết thông tin về các chính sách của nhà nước liên quan đến bệnh truyền nhiễm virus corona chủng mới.

Vốn khẩn cấp trong ngành thương mại và công nghiệp [đặc biệt]

Tổng quan về vốn
Đối tượng Đáp ứng tất cả các điều kiện từ (1) đến (4)
(1) A. Các pháp nhân phải đáp ứng tất cả các yêu cầu sau:
  1. Có trụ sở chính (trụ sở chính của doanh nghiệp) nằm trong quận, đồng thời đang tiếp tục hoạt động được hơn 1 năm trong quận, và đăng ký trụ sở phải hơn 1 năm kể từ ngày đăng ký.
  2. Địa chỉ trụ sở chính và địa chỉ đăng ký trụ sở chính đều cùng một địa chỉ trong quận.
B. Cá nhân có cơ sở kinh doanh (trụ sở chính của doanh nghiệp) ở trong quận, đồng thời đang tiếp tục hoạt động được hơn 1 năm trong quận (trường hợp cá nhân lưu trú ở quận hơn 1 năm thì có cơ sở kinh doanh tại Tokyo cũng được chấp nhận)
※ Cả A và B đều phải thỏa mãn điều kiện đã thực hiện kê khai thuế ít nhất là 1 kỳ, và có giấy chứng nhận nộp thuế tại thời điểm trao đổi.
(2) Đang hoạt động loại hình kinh doanh thuộc đối tượng được bảo lãnh của Hiệp hội bảo lãnh tín dụng Tokyo
(3) Không nộp trễ thuế thị dân, thuế doanh nghiệp (không được chia ra thanh toán)
(4) Do ảnh hưởng của sự lây lan bệnh truyền nhiễm virus corona chủng mới, tình hình kinh doanh xấu đi chẳng hạn như giảm doanh số tạm thời, hoặc dự kiến tình hình kinh doanh trở nên xấu đi hoặc dự kiến nó sẽ xấu đi và cần phải quay vòng vốn (chúng tôi sẽ nắm bắt tình hình kinh doanh của doanh nghiệp khi trao đổi ).
Hạn mức cho vay Trong vòng 5 triệu yên
Thời gian cho vay Trong vòng 5 năm (thời gian gia hạn trong vòng 6 tháng)
Lãi suất hàng năm Từ 2,1% trở xuống (quận trợ cấp toàn bộ)
Phí bảo lãnh tín dụng Trợ cấp toàn bộ

Phương pháp đăng ký

(1) Điền vào các mục cần thiết trên mẫu đơn xin giới thiệu khoản vay chế độ (có thể tải xuống) và chuẩn bị các tài liệu cần thiết. Đơn đăng ký được đặt tại tầng 1- trung tâm thông tin tòa nhà chính phủ của quận và khu cộng đồng địa phương, và cũng được phân phát tại tầng 6- Phòng Văn hóa và Du lịch khu 1 Tòa nhà chính phủ hay các văn phòng chi nhánh đặc biệt trong quận.
(2) Đặt lịch hẹn trao đổi (Có thể đặt lịch hẹn qua điện thoại )
(3) Cầm theo tài liệu cần thiết khi trao đổi theo lịch đã hẹn trước.

  • [Nơi đặt lịch hẹn] Phòng xúc tiến công nghiệp TEL 3344-0702
  • [Thời gian trao đổi] 1 tiếng
  • [Ngày giờ trao đổi] Từ 9:00~12:00 và từ 13:00~16:00 Thứ hai đến Thứ sáu (ngoại trừ ngày lễ)
  • [Địa điểm trao đổi] BIZ Shinjuku (Hội trường công nghiệp thành phố) Tầng 4 Phòng xúc tiến công nghiệp
(4) Sau khi trao đổi, bạn sẽ nhận được thư giới thiệu.
(5) Trong vòng một tháng sau khi nhận thư giới thiệu hãy đến cơ quan tài chính và đăng ký khoản vay.

Tài liệu cần thiết
[Pháp nhân]
1 Đơn xin giới thiệu khoản vay chế độ Tải về tại đây
2 Giấy chứng nhận nộp thuế kinh doanh Do cơ quan thuế đô thị phát hành
※Trong vòng 3 tháng kể từ ngày phát hành
※Tương ứng với năm tài chính của tờ kê khai thuế thu doanh nghiệp
※ Bắt buộc ngay cả khi được miễn thuế
3 Giấy chứng nhận nộp thuế cư trú của đại diện Được cấp tại văn phòng quận
※ Không chấp nhận giấy chứng nhận thuế
※ Trong vòng 3 tháng kể từ ngày phát hành
※ Giấy xác nhận nộp thuế trước ngày hết hạn
※ Trong trường hợp được miễn thuế, hãy đính kèm giấy chứng nhận miễn thuế
※ Khi có nhiều người đại diện/ người liên đới: yêu cầu giấy tờ của từng người một
4 Giấy chứng nhận toàn bộ lịch sử hình thành và phát triển (bản sao toàn bộ từ bản chính của doanh nghiệp) Được cấp bởi chi nhánh của Văn phòng tư pháp
※ Không chấp nhận chứng nhận tại thời điểm hiện tại
※ Trong vòng 3 tháng kể từ ngày phát hành
5 Hai bản sao của tất cả các trang của tờ khai thuế doanh nghiệp (bao gồm các tài liệu đính kèm) và báo cáo tài chính (bao gồm cả báo cáo tài khoản chi tiết) ※Có con dấu của cục thuế (trường hợp kê khai điện tử thì đính kèm e-mail chi tiết về thuế doanh nghiệp)
※ Trường hợp kê khai điện tử thì đính kèm chung với “Email chi tiết”
※ Chấp nhận cho 1 kỳ gần nhất
6 2 bản sao của bảng cân đối kế toán (bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh) Trường hợp đã quá 6 tháng sau khi quyết toán thì cần phải cung cấp:
※Báo cáo tài chính lũy kế từ tháng tiếp theo của tháng quyết toán, đến tháng trước hoặc tháng trước nữa của tháng đăng ký
7 Bảng báo giá
※Chỉ khi việc sử dụng tiền vốn có bao gồm tiền thiết bị
Do nhà cung cấp phát hành trong thời gian còn hiệu lực (trường hợp không ghi kỳ hạn thì trong vòng 1 tháng kể từ ngày phát hành) và địa chỉ người nhận là tên của doanh nghiệp
※ Hóa đơn và hợp đồng cũng được chấp nhận
Các khoản đã thanh toán không phải là đối tượng của khoản vay
※ Con dấu của nhà cung cấp (không chấp nhận con dấu người phụ trách)
8 Con dấu doanh nghiệp
[Cá nhân]
1 Đơn xin giới thiệu khoản vay chế độ Tải về tại đây
2 Giấy chứng nhận nộp thuế kinh doanh Do cơ quan thuế đô thị cấp
※Trong vòng 3 tháng kể từ ngày phát hành
※Trường hợp miễn thuế thì không cần giấy này
3 Giấy chứng nhận nộp thuế cư trú của đại diện Được cấp tại văn phòng quận
※ Không chấp nhận giấy chứng nhận thuế
※ Trong vòng 3 tháng kể từ ngày phát hành
※ Giấy xác nhận nộp thuế trước ngày hết hạn nộp
※ Trong trường hợp được miễn thuế, cần giấy chứng nhận miễn thuế
※ Khi có nhiều người đại diện/ người liên đới: yêu cầu giấy tờ của từng người một
4 Thẻ cư trú
※Chỉ dành cho những cá nhân có cơ sở kinh doanh ngoài Quận Shinjuku nhưng đã sống trong quận được hơn 1 năm
Trong vòng 3 tháng kể từ ngày phát hành
Những giấy tờ chứng nhận địa chỉ lưu trú hơn 1 năm ở Quận Shinjuku.
5 2 bản sao toàn bộ trang của tờ khai thuế thu nhập (Tờ khai quyết toán thuế màu xanh, những tài liệu đi kèm như Báo cáo chi tiết thu chi) ※Có con dấu của cục thuế (trường hợp kê khai điện tử thì đính kèm e-mail chi tiết của thuế thu nhập)
6 Bảng báo giá
※Chỉ khi việc sử dụng tiền vốn có bao gồm tiền thiết bị
Do nhà cung cấp phát hành trong thời gian còn hiệu lực (trường hợp không ghi kỳ hạn thì trong vòng 1 tháng kể từ ngày phát hành) và địa chỉ người nhận là tên của doanh nghiệp
※ Hóa đơn và hợp đồng cũng được chấp nhận
Các khoản đã thanh toán không phải là đối tượng của khoản vay
※ Con dấu nhà cung cấp (không chấp nhận con dấu người phụ trách)
7 Con dấu doanh nghiệp

Thời gian tiếp nhận

Từ ngày 18 tháng 3 năm 2020 (thứ 4), đến ngày 30 tháng 9 năm 2020 (thứ 4)
※ Cần trao đổi với quận trước ngày 30 tháng 9 năm 2020

Đăng ký / Liên hệ

Cục Văn hóa và Du lịch Quận Shinjuku, Phòng Xúc tiến Công nghiệp
6-8-2 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku BIZ Shinjuku 4F

Điện thoại: 03-3344-0702 FAX: 03-3344-0221