Chế độ Bảo đảm ổn định kinh doanh (Điều 2 khoản 5 Luật bảo hiểm tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ)

【Hướng dẫn Chế độ Bảo đảm ổn định kinh doanh (số 4)】

Đây là một biện pháp để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ có doanh số giảm do xảy ra thảm họa bất ngờ (thiên tai, v.v.). Các doanh nghiệp vừa và nhỏ được chứng nhận Bảo đảm ổn định kinh doanh số 4 sẽ được Hiệp hội bảo lãnh tính dụng đảm bảo 100% các khoản nợ bằng bảo lãnh đặc biệt, khác với bảo lãnh thông thường.

〇Đề án chỉ định
  • Bệnh truyền nhiễm virus corona chủng mới năm 2020
    Được áp dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ bị ảnh hưởng bởi bệnh truyền nhiễm virus corona chủng mới ở các khu vực được chỉ định (47 tỉnh thành).
    Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập trang web của Cơ quan quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ.
  • Thiệt hại do cơn bão số 15 và số 19 năm 2019
    Được áp dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp trở ngại trong việc ổn định kinh doanh do các thảm họa gây ra bởi cơn bão số 15 và số 19 trong khu vực được chỉ định (Vui lòng kiểm tra tại trang web của Cơ quan quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ).

〇Đối tượng
Hoạt động kinh doanh liên tục từ 1 năm trờ lên trong khu vực chỉ định. Ngoài ra, theo nguyên tắc sau khi bị ảnh hưởng bởi thảm họa, doanh số bán hàng trong tháng gần nhất giảm 20% trở lên so với cùng tháng của năm trước, và doanh số bán hàng dự kiến trong ba tháng tới bao gồm hai tháng sau đó giảm từ 20% trở lên so với cùng kỳ năm trước.
* Về việc nới lỏng chứng nhận tiêu chuẩn xin vui lòng xem dưới đây.

〇Đăng ký chứng nhận / hồ sơ đăng ký
Chứng nhận Bảo đảm ổn định kinh doanh được thực hiện tại quận Shinjuku. Về hồ sơ đăng ký, vui lòng kiểm tra chứng nhận số 4 trong mục "Tải mẫu đơn đăng ký cho các loại chứng nhận chính" ở cuối trang.

〇Vui lòng kiểm tra các đề án được chỉ định, các khu vực được chỉ định và kỳ hạn liên quan đến chứng nhận Bảo đảm ổn định kinh doanh số 4 tại trang chủ Cơ quan quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhấp vào đây để kết nối

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ bị ảnh hưởng hoặc có nguy cơ bị ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh do bệnh truyền nhiễm virus corona chủng mới năm 2020 tham khảo thông tin hỗ trợ ở đây

Khoản hỗ trợ và cấp vốn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc bị ảnh hưởng bởi bão năm 2019 tham khảo trang web ở đây

【Hướng dẫn Chế độ Bảo đảm ổn định kinh doanh (số 5)】

Đây là một biện pháp để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc các ngành có điều kiện kinh doanh đang xấu đi. Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ được chứng nhận là Bảo đảm ổn định kinh doanh (số 5), Hiệp hội bảo lãnh tín dụng bảo đảm 80% các khoản nợ bằng bảo lãnh đặc biệt, khác bảo lãnh thông thường.

* Sự nới lỏng vận dụng thời hạn về các tiêu chuẩn chứng nhận.
Đối với「Tổng doanh thu trong ba tháng gần nhất giảm hơn 5% so với tổng doanh thu trong cùng kỳ năm ngoái」thông thường thì nới lỏng vận dụng là, cho đến khi có thể tính doanh thu bán hàng trong 3 tháng gần nhất từ tháng Hai trở đi, cũng có thể chứng nhận trong trường hợp doanh thu trong 3 tháng giảm bao gồm doanh thu ước tính và doanh thu trong tháng gần nhất giảm.
(Vui lòng tham khảo "Tiêu chuẩn chứng nhận" sau đây để biết tiêu chí chứng nhận thông thường.)

Xác nhận danh sách ngành được Bảo đảm ổn định kinh doanh (số 5) tại đây
〇Ngành chỉ định
Xin lưu ý rằng việc áp dụng các ngành được chỉ định Bảo đảm ổn định kinh doanh số 5 đã thay đổi đáng kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2012 và việc phân loại các ngành được chỉ định được đánh giá bằng phân loại chi tiết.

* Từ tháng 4 năm 2015, phân loại ngành công nghiệp tiêu chuẩn của Nhật Bản được sử dụng để chỉ định các ngành đã được thay đổi từ "Bản hiệu chỉnh tháng 11 năm 2007" thành " Bản hiệu chỉnh tháng 10 năm 2013". Các ngành được chỉ định cho Bảo đảm ổn định kinh doanh số 5 có thể thay đổi bất cứ lúc nào.

〇Tiêu chuẩn chứng nhận

  • Tổng doanh số trong ba tháng gần nhất giảm từ 5% trở lên so với tổng doanh số trong cùng kỳ năm trước.
  • Mặc dù giá mua dầu thô chiếm trên 20% trong giá vốn các sản phẩm liên quan, tăng trên 20% do giá dầu thô tăng, doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tăng gía bán hàng hóa và dịch vụ (bao gồm chi phí gia công) nên tỷ lệ giá mua dầu thô chiếm trong doanh thu của 3 tháng gần nhất vượt quá tỷ lệ giá mua dầu thô chiếm trong doanh thu cùng kì năm trước.

〇Tiêu chuẩn doanh thu
Vui lòng kiểm tra Biểu đồ điều kiện sử dụng dưới đây.
Biểu đồ các điều kiện sử dụng cấp giấy chứng nhận số 5 (a) (PDF: 163KB)

Loại chứng nhận

Số 1 Ngăn chặn sự phá sản theo dây chuyền của doanh nghiệp
Số 2 Hạn chế các hoạt động kinh doanh như tái cơ cấu đối tác kinh doanh
Số 3 Thảm họa bất ngờ (tai nạn)
Số 4 Thảm họa bất ngờ (thiên tai)
Khu vực được chỉ định ở đây
Số 5 Các ngành có điều kiện kinh doanh đang xấu đi (Chế độ bảo đảm ứng phó khẩn cấp kinh tế)
Danh sách các ngành được chỉ định
Số 6 Sự sụp đổ tổ chức tài chính
Số 7 Điều chỉnh các giao dịch tài chính theo sự hợp lý hóa việc quản lý tổ chức tài chính
Số 8 Chuyển nhượng khoản cho vay phải thu cho cơ chế thanh lý và thu nợ của tổ chức tài chính
● Vui lòng xem trang web của Cơ quan quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ để biết chi tiết .

Tải đơn đăng ký các loại chứng nhận chính

Về việc đăng ký Chế độ Bảo đảm ổn định kinh doanh, vui lòng liên hệ với Bộ phận Xúc tiến Công nghiệp để biết chi tiết.
*Có thể xem từng mục của Đơn đăng ký chứng nhận số 1 và Đơn đăng ký chứng nhận số 4~7 trong tệp đính kèm.

〇 Chứng nhận số 1 〇 Chứng nhận số 4

【Về việc nới lỏng các tiêu chuẩn chứng nhận】
Đối với Doanh nghiệp thành lập không có thành tích kinh doanh vào năm trước, và doanh nghiệp mở rộng kinh doanh, mở thêm cửa hàng từ năm trước, trong trường hợp bị ảnh hưởng bởi bệnh truyền nhiễm virus corona chủng mới sẽ được nới lỏng vận dụng các tiêu chuẩn chứng nhận để có thể sử dụng Bảo đảm liên quan đến nguy cơ kinh doanh và Bảo đảm ổn định kinh doanh số 4 và 5. Bấm vào đây để biết thêm chi tiết

[Đối tượng của nới lỏng tiêu chuẩn]
・Doanh nghiệp có lịch sử kinh doanh từ 3 tháng trở lên và dưới 1 năm 1 tháng
・Doanh nghiệp có chứng nhận khó khăn trong việc so sánh doanh thu thuần với năm trước do sự gia tăng số lượng cửa hàng từ năm trước.

Vui lòng sử dụng một trong các định dạng bên dưới để đăng ký sử dụng nới lỏng các yêu cầu cho chứng nhận số 4.
Vui lòng liên hệ chúng tôi nếu muốn sử dụng các yêu cầu nới lỏng cho chứng nhận số 5.

[Nới lỏng 1] Các doanh nghiệp có doanh thu trong 1 tháng gần nhất giảm từ 20% trở lên so với doanh thu trung bình trong 3 tháng qua, bao gồm 1 tháng gần nhất.
Đơn đăng ký chứng nhận số 4 (Nới lỏng [1])

[Nới lỏng 2] Các doanh nghiệp có doanh thu 1 tháng gần nhất giảm từ 20% trở lên so với doanh thu tháng 12 năm 2019, và doanh thu trong 3 tháng bao gồm 2 tháng sau đó (dự tính) giảm từ 20% trở lên so với ba lần doanh thu tháng 12 năm 2019
Đơn đăng ký chứng nhận số 4 (Nới lỏng [2])

[Nới lỏng 3] Các doanh nghiệp có doanh thu 1 tháng gần nhất giảm từ 20% trở lên so với doanh thu trung bình trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 12 của năm 2019, và doanh thu trong 3 tháng bao gồm 2 tháng sau đó (dự tính) giảm từ 20% trở lên so với doanh số trong ba tháng từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2019
Đơn đăng ký chứng nhận số 4 (Nới lỏng [3])

☆ Chứng nhận số 5 (a)
〇 Chứng nhận số 5 (a) - [1 ]
 · Hướng dẫn Chứng nhận số 5 (a) - [1] (PDF: 142KB)
 · Mẫu điền Chứng nhận số 5 (a) - [1] (PDF: 142KB)
 · Đơn đăng ký Chứng nhận số 5 (a) - [1] (PDF: 112KB)
 · Giấy xác nhận doanh thu Chứng nhận số 5 (a) - [1] (PDF: 86KB)
〇 Chứng nhận số 5 (a) - [2]
 · Hướng dẫn Chứng nhận số 5 (a) - [2] (PDF: 143KB)
 · Mẫu điền Chứng nhận số 5 (a) - [2] (PDF: 122KB)
 · Đơn đăng ký Chứng nhận số 5 (a) - [2] (PDF: 89kb)
 · Giấy xác nhận doanh thu Chứng nhận số 5 (a) - [2] (PDF: 91KB)
〇 Chứng nhận số 5 (a) - [3]
 · Hướng dẫn Chứng nhận số 5 (a) - [3] (PDF: 147KB)
 · Mẫu điền Chứng nhận số 5 (a) - [3] (PDF : 144KB)
 · Đơn đăng ký Chứng nhận số 5 (a) - [3] (PDF: 113KB)
 · Bảng kiểm tra các Ngành Chứng nhận số 5 (a) - [3] (PDF: 91KB)
 · Giấy xác nhận doanh thu Chứng nhận số 5 (a) - [3] (PDF: 89kb)
〇 Chứng nhận số 6
 · Hướng dẫn Chứng nhận số 6 (PDF: 107KB)
 · Mẫu điền Chứng nhận số 6 (PDF: 104KB)
 · Đơn đăng ký Chứng nhận số 6 (PDF: 81kb)
〇 Chứng nhận số 7
 · Hướng dẫn Chứng nhận số 7 (PDF: 93KB)
 · Mẫu điền Chứng nhận số 7 (PDF: 105KB)
 · Đơn đăng ký Chứng nhận số 7 (PDF: 94KB)

Địa chỉ nộp đơn

Ban xúc tiến Công nghiệp Văn hóa và Du lịch Quận Shinjuku
Số bưu điện 160-0023
Tầng 4, BIZ Shinjuku (Hội trường công nghiệp thành phố), 6-8-2 Nishi Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo
03-3344-0702
● Chúng tôi không nhận đơn đăng ký gửi qua đường bưu điện
● Chúng tôi sẽ hướng dẫn lần lượt theo thứ tự từng người tại quầy tư vấn. (Hệ thống vé đánh số)
※Thời gian tiếp nhận: 9:00 đến 17:00 (trừ giờ nghĩ trưa 12:00 đến 13:00, thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ)
※Vì người đăng kí đến rất đông nên vui lòng đến trước 16:00.

Mọi thắc mắc vui lòng liên lạc về

Ban xúc tiến Công nghiệp Văn hóa và Du lịch quận Shinjuku
Điện thoại: 03-3344-0702 FAX: 03-3344-0221