Về hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ liên quan đến bệnh truyền nhiễm virus corona chủng mới

Để hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ có hoạt động kinh doanh đang hoặc có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi sự bùng phát của bệnh truyền nhiễm virus corona chủng mới, chủng tôi sẽ giới thiệu một số các thông tin hỗ trợ doanh nghiệp như sau:

【Thông báo [1]】
Từ ngày 18 tháng 3 năm 2020 (thứ 4), chương trình "Vốn khẩn cấp cho ngành thương mại và công nghiệp (trường hợp đặc biệt)" (khoản vay chế độ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở quận Shinjuku) đã được triển khai. Chúng tôi sẽ cung cấp các khoản vay cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong quận mà có hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng bởi sự bùng phát của bệnh truyền nhiễm virus corona chủng mới, và quận sẽ trợ cấp toàn bộ chi phí bảo lãnh tín dụng và tiền lãi vay. Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng truy cập tại đây

【Thông báo [2]】(Cập nhật vào ngày 22 tháng 4) Chính quyền Thành phố Tokyo đã tiến hành nhận hồ sơ đăng ký "Quỹ hợp tác phòng chống lây nhiễm" của các doanh nghiệp hợp tác với yêu cầu dừng hoạt động từ ngày 22 tháng 4. Để biết thêm chi tiết về chương trình và cách đăng ký, xin vui lòng truy cập trang web cổng thông tin của Tokyo
Các tài liệu hướng dẫn được đặt sẵn tại Khu hướng dẫn tổng hợp tầng 1 Tòa hành chính Quận Shinjuku (Kabukicho 1-4-1), các văn phòng chi nhánh đặc biệt và Phòng Xúc tiến Công nghiệp (Nishi Shinjuku 6-8-2). Tải về tại đây
* Xin lưu ý địa chỉ gửi đơn là thành phố Tokyo, các đơn gửi về Quận Shinjuku không được chấp nhận.

※Vui lòng kiểm tra trang web của cơ quan thực hiện để biết thông tin mới nhất.
Trang chủ của Tập đoàn Tài chính Nhật Bản ở đây
Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi ở đây
Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp ở đây
(Các tài liệu của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp đã được tạo ra ở đây )
Trang web của Thành phố Tokyo ở đây

● Khoản vay không lãi suất không cần bảo đảm
Thực hiện cho vay không lãi suất bằng cách sử dụng đồng thời khoản vay đặc biệt cho bệnh truyền nhiễm virus corona chủng mới và chế độ bổ sung lãi suất đặc biệt.
  [Khoản vay đặc biệt cho bệnh truyền nhiễm virus corona chủng mới]
Tập đoàn Tài chính Nhật Bản, v.v., đã thiết lập một hệ thống cho từng hạn mức cho vay cho các doanh nghiệp (bao gồm cả người làm nghề tự do) có tình hình kinh doanh xấu đi do chịu ảnh hưởng của bệnh truyền nhiễm virus corona chủng mới. Thiết lập mức lãi suất cố định mà không phụ thuộc vào khả năng tín dụng và tài sản thế chấp, và lãi suất sẽ giảm 0,9% trong ba năm sau khi cho vay.
* Để biết chi tiết , xin liên hệ các chi nhánh của Tập đoàn Tài chính Nhật Bản.
 [Chế độ bổ sung lãi suất đặc biệt]
Trong số các doanh nghiệp vừa và nhỏ đã thực hiện vay vốn chương trình “Khoản vay đặc biệt đối với bệnh truyền nhiễm virus corona” của Tập đoàn tài chính Nhật Bản, những đơn vị kinh doanh cá nhân (bao gồm những cá nhân làm nghề tự do) chịu ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng, hoặc những đơn vị kinh doanh có doanh thu giảm mạnh sẽ được hỗ trợ quay vòng vốn bằng việc thực hiện bổ sung lãi suất.
* Chi tiết về phương thức đăng ký sẽ được công bố trên trang web của Cơ quan quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ ngay khi có quyết định .

● Giảm lãi suất đối với khoản vay của quỹ vay vốn Maru (Quỹ Maru ứng phó với virus corona chủng mới)
Để hỗ trợ quay vòng vốn cho các doanh nghiệp quy mô nhỏ có doanh thu giảm do ảnh hưởng của bệnh truyền nhiễm virus corona chủng mới, ba năm đầu tiên trong hạn mức vay 10 triệu yên sẽ giảm lãi suất từ mức thông thường xuống còn 0,9%. Ngoài ra, thời gian gia hạn sẽ được kéo dài trong vòng 3 năm với vốn lưu động và trong vòng 4 năm với các vốn mua thiết bị.
[Quỹ vay vốn Maru là gì?]
Quỹ vốn vay để cải thiện hoạt động quản lý doanh nghiệp quy mô nhỏ ( thường gọi là quỹ Maru) là chế độ thực hiện vay vốn từ Tập đoàn tài chính Nhật Bản mà không cần tài sản thế chấp và người bảo lãnh, dành cho các doanh nghiệp quy mô nhỏ nhận được hướng dẫn quản lý từ Phòng thương mại và công nghiệp.
* Để biết chi tiết , xin vui lòng liên hệ với Phòng Thương mại và Công nghiệp Tokyo Chi nhánh Shinjuku .
* Vui lòng tham khảo các thông tin sau đây để biết thêm về việc cung cấp lãi suất cho các khoản vay quỹ Maru trong Quận.

● Bảo lãnh liên quan đến khủng hoảng
Dựa trên tình hình tài chính eo hẹp của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp quy mô nhỏ trên toàn quốc, chúng tôi sẽ cung cấp một khoản phụ cấp bổ sung (280 triệu yên) cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp quy mô nhỏ thuộc mọi ngành nghề trên cả nước có doanh số giảm từ 15% trở lên so với cùng tháng năm trước xem như là một gói "bảo lãnh liên quan đến khủng hoảng" (bảo lãnh 100%). (Ngoài mức khung cho gói bảo lãnh ổn định kinh tế, thì sẽ đảm bảo mức khung bảo lãnh tín dụng ở mức tối đa là 560 triệu yên).
* Giới hạn bảo lãnh ở một số ngành nghề đối tượng.
* Việc xác nhận sẽ được thực hiện trong quận. Để biết thêm thông tin vui lòng truy cập ở đây.

● Cấp giấy chứng nhận về khoản trợ cấp hỗ trợ duy trì các doanh nghiệp quy mô nhỏ
Chúng tôi sẽ xây dựng kế hoạch kinh doanh, và hỗ trợ một phần kinh phí để phát triển các kênh bán hàng dựa trên kế hoạch đó, nhằm giúp doanh nghiệp ứng phó với những thay đổi trong hệ thống (ví dụ như thay đổi cách làm việc, mở rộng áp dụng bảo hiểm cho nhân viên, v.v.) ( Bấm vào đây để biết chi tiết về chế độ )
Quận sẽ cấp giấy chứng nhận cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi virus corona chủng mới nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện.
Để biết thêm thông tin vui lòng truy cập ở đây.

● Những điều kiện nới lỏng cho” khoản vay ứng phó với những thay đổi của thị trường kinh doanh” (Khoản vay ổn định kinh doanh)
Chỉ cần có nhu cầu mong muốn được Tập đoàn tài chính Nhật Bản hỗ trợ thì sẽ trở thành đối tượng của khoản vay này, dù cho doanh số có giảm ở mức độ nào đi nữa.
Hơn nữa, ngoài khoản vay ổn định kinh doanh, do việc phát sinh bệnh truyền nhiễm virus corona chủng mới gây suy giảm tình hình kinh doanh, gây trở ngại đến việc quay vòng vốn của các nhà trọ, nhà hàng và quán cafe, vì vậy chúng tôi sẽ hỗ trợ một khoản vay vốn lưu động cần thiết để ổn định tình hình kinh doanh (khoản vay đặc biệt cho những thay đổi trong môi trường). Ngoài ra còn có khoản vay tái cấu trúc và mở rộng kinh doanh thị trường nước ngoài.

● Chế độ bảo lãnh ổn định kinh doanh
- Bảo lãnh ổn định kinh doanh số 4
Đã có thể sử dụng gói Bảo lãnh ổn định kinh doanh số 4 trong khu vực được chỉ định (47 tỉnh thành) như một biện pháp hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các doanh nghiệp quy mô nhỏ có doanh số giảm do ảnh hưởng của nhiễm virus corona chủng mới
- Bảo lãnh ổn định kinh doanh số 5
Để tạo điều kiện cung cấp vốn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp phải vấn đề gây trở ngại đến việc ổn định kinh doanh, do nằm trong số các ngành có tình hình kinh doanh đang xấu đi trên toàn quốc, Hiệp hội bảo lãnh tín dụng thực hiện bảo lãnh 80% trong một mức khung riêng biệt so với hạn mức bảo lãnh thông thường.
*Việc chấp nhận gói bảo lãnh ổn đinh kinh doanh được thực hiện tại quận. Bấm vào đây để biết chi tiết
*Tham khảo danh sách các ngành được chỉ định có thể tham gia gói Bảo lãnh ổn định kinh doanh số 5 tại đây
* Vui lòng kiểm tra thông tin mới nhất về chế độ Bảo lãnh ổn định kinh doanh trên trang web của Cơ quan quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ .

● Thực hiện bổ sung các biện pháp đặc biệt cho trợ cấp điều chỉnh việc làm (cập nhật ngày 28 tháng 3)
Thực hiện các biện pháp đặc biệt cho trợ cấp điều chỉnh việc làm dành cho các chủ doanh nghiệp bị buộc phải giảm hoạt động kinh doanh và buộc phải điều chỉnh việc thuê mướn nhân công vì lý do kinh tế bị ảnh hưởng do bệnh truyền nhiễm virus corona chủng mới.
* Nội dung của các biện pháp đặc biệt thường xuyên được cập nhật mọi lúc mọi nơi. Để biết thêm chi tiết xin vui lòng truy cập ở đây.
Ngoài ra, vui lòng liên hệ với văn phòng lao động tỉnh hoặc Hello Work gần nhất để được giải đáp thắc mắc

Dành cho các doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh cá nhân có tuyển dụng phụ huynh học sinh tiểu học
Dành cho những người làm các công việc nhận ủy thác cá nhân (cá nhân làm nghề tự do)

● Trợ cấp cho việc tạm thời đóng cửa trường tiểu học (Cập nhật ngày 19 tháng 3)
Là một biện pháp để ngăn chặn sự lây lan của virus corona chủng mới, để giải quyết vấn đề do ảnh hưởng của việc nghỉ việc làm giảm thu nhập của những lao động là phụ huynh của trẻ em học tại các trường tiểu học (*) đang tạm thời đóng cửa. Ngoài thời gian nghỉ có lương hàng năm theo quy định của Luật lao động, chính phủ sẽ trợ cấp cho các doanh nghiệp đã cho lao động nghỉ có lương, bất kể họ là nhân viên chính thức hay không chính thức.
Ngoài ra, đối với những người làm việc dưới tư cách cá nhân và không có hợp đồng (người làm việc tự do, v.v.) chính phủ cũng sẽ hỗ trợ khoản tiền để họ có thể chăm sóc con cái.

[Dành cho chủ doanh nghiệp sử dụng lao động]  Vui lòng bấm vào đây.
[Đối với các cá nhân làm việc với tư cách ủy thác cá nhân (chẳng hạn như người làm nghề tự do)] Vui lòng xem tại đây.

*Trường tiểu học, vv có nghĩa là trường tiểu học, trường giáo dục bắt buộc (chỉ ở cấp bậc tiểu học), các trường có hỗ trợ đặc biệt (đến cấp bậc phổ thông), câu lạc bộ trẻ em sau giờ học, trường mẫu giáo, nhà trẻ v.v. được đều được chấp nhận.

Liên hệ: Trung tâm tư vấn về các khoản hỗ trợ, trợ cấp do đóng cửa trường học tạm thời
0120-60-3999
Giờ tiếp nhận: 9:00 đến 21:00 (bao gồm cả thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ)

Hoạt động kinh doanh hỗ trợ ứng phó với virus corona chủng mới
1. Hoạt động hỗ trợ áp dụng các thiết bị cho đơn vị sản xuất khẩu trang
Để giải quyết vấn đề thiếu khẩu trang được xem như là biện pháp cơ bản đối với bệnh truyền nhiễm, chúng tôi hỗ trợ đơn vị kinh doanh áp dụng các máy móc thiết bị về sản xuất khẩu trang nhằm tăng sản lượng theo yêu cầu của chính phủ.
2. Hoạt động thúc đẩy cuộc cách mạng sản xuất (hỗ trợ sản xuất, hỗ trợ duy trì, hỗ trợ áp dụng công nghệ kĩ thuật)
Chúng tôi ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia đầu tư thiết bị, phát triển thị trường, ứng dụng công nghệ kỹ thuật để ứng phó với những thiệt hại của chuỗi cung ứng, và bảo đảm duy trì hoạt động kinh doanh.

● Liên hệ tư vấn
Thiết lập các quầy tư vấn đặc biệt liên quan đến bệnh truyền nhiễm virus corona của quốc gia, Tokyo..( Chi tiết tham khảo dưới đây)

Các giải pháp của quận

Tư vấn kinh doanh

Chuyên gia phân tích các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ tư vấn về sự lây lan của virus corona chủng mới.
〇Gặp khó khăn khi mua các bộ phận, nguyên liệu và sản phẩm từ Trung Quốc
〇Giảm khách hang, giảm doanh thu
Vui lòng liên hệ để được tư vấn nếu bạn gặp bất kỳ khó khăn nào.
Ngoài ra, đây là một hệ thống hẹn trước. Để biết thêm thông tin vui lòng truy cập ở đây.

Khoản vay chế độ hướng tới doanh nghiệp vừa và nhỏ

Để các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể nhận được các khoản vay lãi suất thấp, chúng tôi cung cấp các khoản vay cho các tổ chức tài chính xử lý phê duyệt chế độ và trợ cấp một phần phí bảo lãnh tín dụng và tiền lãi.
Ví dụ về hỗ trợ cho vay vốn
〇Cho các doanh nghiệp quy mô nhỏ
Đối tượng: Số lượng lao động của doanh nghiệp quy mô nhỏ khoảng 20 nhân công (đối với bán buôn, bán lẻ và ngành dịch vụ là 5 người)
Hạn mức cho vay: 7,5 triệu yên
Thời hạn cho vay: 6 năm (trong đó thời gian gia hạn là trong vòng 6 tháng)
Lãi suất: Trong khoảng 2.1% (Quận hỗ trợ 2/3, lãi suất thực tế bản thân chi trả là 0.7%)
Phí bảo lãnh tín dụng: Quận sẽ hỗ trợ 1/2 phí bảo lãnh ( tối đa là 260 nghìn yên)

〇Vốn hỗ trợ kinh doanh
Đối tượng: Các doanh nghiệp vừa và nhỏ có doanh thu hoặc lợi nhuận hoạt động trong 3 tháng hoặc 6 tháng qua đã giảm so với cùng kỳ năm trước
Hạn mức cho vay: 5 triệu yên
Thời hạn cho vay: 5 năm (thời gian gia hạn là trong vòng 6 tháng)
Lãi suất: trong khoảng 2,1% (quận hỗ trợ 1/2, lãi suất thực tế bản thân chi trả trong khoảng 1,05%)
Phí bảo lãnh tín dụng: Quận hỗ trợ 1/2 phí bảo lãnh tín dụng đã trả (tối đa 260 nghìn yên)

Chúng tôi cũng cung cấp các loại cho vay khác. Ngoài ra, để sử dụng các khoản vay chế độ của quận, cần đáp ứng một số điều kiện. Để biết thêm thông tin vui lòng truy cập ở đây.

Quỹ cho vay Maru (Quỹ cải thiện quản lý doanh nghiệp quy mô nhỏ) hỗ trợ lãi suất

Quỹ Maru là một chế độ cho vay công không cần bảo đảm thế chấp, được tài trợ dựa trên kiến nghị của Phòng Thương mại Tokyo. Quận Shinjuku trợ cấp một phần tiền lãi phải trả.
Để biết chi tiết , xin vui lòng liên hệ với Phòng Thương mại và Công nghiệp Tokyo Chi nhánh Shinjuku

Thực hiện bổ sung việc phái cử các tư vấn viên (cố vấn viên) theo chương trình hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy cân bằng công việc cuộc sống của quận Shinjuku.

Đối với các doanh nghiệp đã đăng chương trình hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy cân bằng công việc cuộc sống của quận Shinjuku, chúng tôi sẽ phải cử các tư vấn viên (cố vấn viên) để giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp, tối đa 1 công ty 5 lần, tuy nhiên lần này do ảnh hưởng của virus corona nên sẽ bổ sung tăng thêm 5 lần nữa.
Trong tư vấn, chúng tôi có thể cung cấp hỗ trợ như hướng dẫn làm việc từ xa với khung thời gian làm việc khác nhau, thiết lập chế độ nghỉ phép đặc biệt và cải thiện môi trường cho mục đích ứng phó với virus corona chủng mới.

Bấm vào đây để xem tờ rơi

Để biết chi tiết , vui lòng kiểm tra trang web của Bộ phận Bình đẳng giới .

Hướng dẫn các quầy tư vấn về bệnh truyền nhiễm virus corona chủng mới của quốc gia và Tokyo